Rollatoren er ikke nytænkt i over 30 år. Den er statisk og understøtter ikke kroppens naturlige bevægemønstre. Det er på høje tid, at der kommer et nyt og bedre produkt på markedet. Samfundet bruger i dag mange penge på mobilitetshjælpemidler – med det formål at gøre borgerne så aktivt deltagende i samfundet som muligt.

Træning med fokus på kroppens bevægemønstre og genopbygning af muskler har en væsentlig betydning for forebyggelse af skader, genoptræning og vedligeholdelse af funktionsniveau.

CrossWalker er en avanceret rollator, der giver bevægelse af arme, ben og ryg. Den støtter op om kroppens naturlige gangmønster med en sammenhængende fremdrift mellem to bevægende håndtag og to fremdrivende hjul. Præcis som en crosstrainer, blot på fire hjul og med fremdrift. Modsat et fastlåst og unaturligt gangmønster med den kendte rollator understøtter CrossWalker et naturligt gangmønster og en langt større del af kroppen aktiveres. Dette skaber betydningsfulde fordele ikke blot for den aldrende krop, men også for den sygdomsramte krop. Børn og voksne med medfødte eller erhvervede hjerneskader har ligeså stor gavn af rotationen i ryggen under naturlig gang, da dette dæmper spasticitet og spasmer.

Dommernes begrundelse

Ideen Nomineres for at gentænke en eksisterende teknologi. Det er et skoleeksempel på klassisk innovation.
Løsningen vil aktivere en brugergruppe der ved daglig brug af et hjælpemiddel kan styrke og genvinde graden af selvhjulpenhed. Netop dette er et prioriteret område indenfor både det offentlige og i stigende grad for de ældre og deres familier.

Der er blevet lavet et flot forarbejde der inkluderer design tænkning - og specielt er der udvist en handlekraft og iderigdom der har bragt udviklingen langt.