Vulcur MedTech ønsker at behandle kroniske sår med fokuserede laserpulser, der kan ødelægge den biofilm, som ifølge forskning fra Bispebjerg hospital findes i dybden af det omkringliggende væv.

Målet er med laserbehandlingen at tippe balancen i såret til fordel for menneske-cellerne og deres selv-reparerende egenskaber.

Idéprisen går til Vulcur MedTech, Vanløse. Vulcur MedTech er et apparat, der behandler kroniske sår med fokuserede laserpulser. Ny forskning på Bispebjerg Hospital viser, at ødelægger man det lag af bakterier og virus, der ligger lige under sårets overflade, får kroppens selvreparende egenskaber bedre vilkår. Dommerne fokuserer på, at Vulcur MedTech automatiserer og radikalt fornyer måden, man behandler kroniske sår på. Vulcur MedTech indsamler data, der vil gøre det muligt at udvikle sårbehandlingsområdet i fremtiden. Produktet har internationalt potentiale, vurderer dommerne.