Proceduren

Proceduren for henvendelser tilstræber at optimere samarbejdet mellem Aarhus Kommune og leverandør. Proceduren sikrer, at leverandøren registreres, at henvendelsen behandles, at mulighederne i Aarhus Kommune synliggøres, samt at handlinger iværksættes. Herigennem sikres en lige og fair behandling af leverandørerne via én indgang. Den ensartede proces skaber effektivisering og optimering af ressourcer og tydeligt overblik.

Det er op til Aarhus Kommune at vurdere, om der er potentiale for samarbejde, og hvilke muligheder kommunen i så fald kan tilbyde din virksomhed.​

Tilbydes din virksomhed et samarbejde i form af fx en brugertest, afsluttes samarbejdet som udgangspunkt efter endt test, og I har derfor ikke krav på videre behandling eller samarbejde.​

Tilbydes din virksomhed ikke et samarbejde, vil du modtage et svar med begrundelse herfor.​

Gå til beskrivelse af samarbejdsmuligheder