Proceduren

Proceduren for henvendelser tilstræber at optimere samarbejdet mellem Aarhus Kommune og leverandør. Proceduren sikrer, at leverandøren registreres, at henvendelsen behandles, at mulighederne i Aarhus Kommune synliggøres, samt at handlinger iværksættes. Herigennem sikres en lige og fair behandling af leverandørerne via én indgang. Den ensartede proces skaber effektivisering og optimering af ressourcer og tydeligt overblik.

Det er op til Aarhus Kommune at vurdere, om der er potentiale for samarbejde, og hvilke muligheder kommunen i så fald kan tilbyde din virksomhed.​

Tilbydes din virksomhed et samarbejde i form af fx en brugertest, afsluttes samarbejdet som udgangspunkt efter endt test, og I har derfor ikke krav på videre behandling eller samarbejde.​

Tilbydes din virksomhed ikke et samarbejde, vil du modtage et svar med begrundelse herfor.​

Samarbejdsmuligheder

 1. Teste produktet i samarbejde med Aarhus Kommune
  Virksomheden har mulighed for at teste deres produkt i samarbejde med Aarhus Kommune. Det er alene Aarhus Kommune, der vurderer, om der potentielt kunne være mulighed for at opstarte en test af produktet. En test kan variere meget i omfang. Det kunne fx være en funktions- eller brugertest. Virksomheden kan selv skulle stå for at afholde udgifter til at frikøbe fra Aarhus Kommunes medarbejdere til opgaven. Aarhus Kommune styrer rammerne og omfanget, og kan til enhver tid sige sig fri fra at afvikle testen.​
 2. Kommercielt tilgængeligt produkt eller velfærdsteknologisk løsning
  Hvis din virksomhed har et hjælpemiddel eller en velfærdsteknologisk løsning, som er kommercielt tilgængelig, er det muligt at introducere det for Aarhus Kommune. Hvis vi efterfølgende finder produktet relevant for os, kan vi indgå en dialog om det videre forløb
 3. Udstilling af velfærdsteknologisk løsning på DokkX.
  DokkX er Aarhus Kommunes udstilling af velfærdsteknologi, med skiftende temaer (et halvt år ad gangen). Da DokkX-udstillingen er tematiseret, skal produktet passe ind i temaet. Det er DokkX, som udvælger de produkter, som får lov at blive udstillet.
  Udfyld Formular til beskrivelse af velfærdsteknologisk produkt og send en mail til Kirsten Rud Bentholm. Derefter kommer produktet på bruttolisten, og I bliver kontaktet, når der er mulighed for at deltage.
  Pris: Gratis (kræver at I stiller produktet til rådighed gratis i den periode, hvor udstillingens tema løber). Målgruppen er borgere i Aarhus Kommune, fagpersoner fra kommuner i Danmark, studerende fra Østjylland, samt alle mulige andre.
  Læs mere om DokkX.
 4. Præsentation af velfærdsteknologisk løsning på en CareWare Præsentationsdag.
  Da Præsentationsdagene er tematiserede, skal produktet passe ind i temaet. Det er CareWare, som udvælger de produkter, som får lov at blive præsenteret.
  Udfyld formularen og send en mail med beskrivelse af produkt mm. til Kirsten Rud Bentholm. Derefter kommer produktet på bruttolisten, og I bliver kontaktet, når der er mulighed for at deltage.
  Målgruppen er interesserede fagpersoner fra Aarhus Kommune og fra andre kommuner i Region Midt og resten af Danmark (og Norden).
  Pris: Gratis. Foregår i DokkX på DOKK1 i Aarhus (p.t. online via Teams).
  Læs mere om CareWare Præsentationsdage.
 5. Deltagelse i CareWare Nordic Springboards.
  Få sparring og feedback på udviklingen af jeres produkt fra et kompetencepanel af sundheds- og omsorgspersonale, ansatte i hospitalssektoren, interesseorganisationer, samt borgere.
  Pris: Gratis. Kræver forudgående tilmelding.
  Læs mere om CareWare Nordic Springboards.

Uanset hvilken mulighed I ønsker at gøre brug af, skal I udfylde formularen for at komme i betragtning.