CareWare-konferencen har igennem 10 år udviklet sig til en succesfuld, faglig begivenhed, som sundhedsprofessionelle og virksomheder deltager i med stort udbytte.
Den position vil vi gerne bevare, og det kræver udvikling.

Vi udbreder CareWare i Norden med CareWare Nordic.

CareWare-paraplyen kommer fra 2019 til at rumme endnu flere aktiviteter, end vi kender i dag, herunder CareWare Nordic.

Aarhus Kommune deltager sammen med andre kommuner og institutioner i ÖKS -regionen (Øresund, Kattegat, Skagerrak) i et EU-samarbejde, der skal udbrede CareWare-konceptet til først Sverige og på sigt gerne alle lande i Norden.

CareWare Nordic har fokus på kompetenceudvikling i social- og sundhedsuddannelser, videndeling på tværs af kommuner og regioner og innovationsforløb for private virksomheder. Vi tænker også en række events ind i det nye koncept, som er under udvikling.

Samarbejde til gavn for borgerne og økonomien

Ved at arbejde tættere og bredere sammen i Norden vil vi kunne få udviklet flere velfærdsteknologier til gavn for borgerne.

Ambitionen er at lave fagligt stærke events på tværs af landegrænser, der skal tiltrække udenlandske erhvervsfolk og virksomheder fra hele verden, internationale eksperter i velfærdsteknologi og konferencedeltagere fra nær og fjern.

CareWare 2019 og 2020

I 2019 afholder vi en række CareWare Konferencedage og CareWare Præsentationsdage fordelt over året, ligesom vi også vil afholde CareWare Masterclasses, som vi har gjort de seneste par år.
Aarhus Kommune har desuden fået den anerkendte internationale konference AAL-Forum til Aarhus den 23.- 25 september 2019, som vil blive afholdt i samarbejde med CareWare. Og endelig vil også Rehabiliteringsforum Danmarks årskonference blive afholdt i Aarhus i efteråret 2019 i samarbejde med CareWare.
I 2020 vil CareWare være en del af RIWC | Rehabilitation International World Congress, der afholdes i Aarhus 8. – 10. september 2020 med forventning om 2.500 deltagere fra hele verden. Rehabiliteringsforum Danmark vil også her være del af arrangementet, og Aarhus Kommune er medarrangør sammen med MarselisborgCentret, Region Midtjylland og MedTech Innovation Consortium (MTIC).

Vi glæder os til at se dig igen

Kvalitetsudviklingen af CareWares aktiviteter og platforme er i gang, så vi kommer til at stå endnu stærkere i fremtiden. De fleste elementer i CareWare (Konference, Præsentationsdage, Masterclass, CareWare-Next og hjemmesiden) får ny form og nyt indhold, og vi ser frem til at se alle CareWare-entusiaster til nye arrangementer i Danmark og Norden.

Mere info

Vi vil løbende informere her på hjemmesiden og på vores øvrige platforme.