Aarhus holder international teknologikonference

Der er ros til Aarhus Kommune fra AAL Association, der har valgt Aarhus som næste lokation for dets årlige AAL Forum i september 2019.

- Med dette valg anerkender vi byens fremragende arbejde med at promovere brugen af ICT-baserede teknologier til aktiv og sund aldring. Lokale myndigheder er vigtige aktører i forbindelse med at gøre vores samfund klar til at høste fordelene ved længere livsforløb de kommende årtier. Aarhus er et virkelig godt eksempel på, hvordan en kommune understøtter og styrer sådanne økosystemer, siger Peter Carage, præsident for AAL Association.

Det er en klar anerkendelse af Aarhus Kommunes indsats med at udvikle den offentlige velfærd

- Det er meget glædeligt, at EU har øje for Aarhus Kommunes pionerarbejde med velfærdsteknologi, som gør folk mere selvhjulpne. Heri ligger en klar anerkendelse af Aarhus Kommunes indsats med at udvikle den offentlige velfærd sammen med og til gavn for borgerne, siger Jacob Bundsgaard, borgmester i Aarhus.

Aarhus er blandt de førende i verden til at præge udviklingen og brugen af velfærdsteknologi

Center for Frihedsteknologi, Aarhus Kommune, har i over 10 år arbejdet for at implementere velfærdsteknologi på for eksempel plejehjem og i hjemmeplejen:

- Aarhus er blandt de førende i verden til at præge udviklingen og brugen af velfærdsteknologi til mennesker, om man så går i skole, er på arbejde eller bor på plejehjem. Velfærdsteknologi kan have stor betydning for et mere selvstændigt og værdigt liv og kan skabe mere livskvalitet for den enkelte, siger Jette Skive, rådmand, Sundhed og Omsorg.

EU’s AAL Program

AAL står for Active Assisted Living. Center for Frihedsteknologi får 1,8 mio. kr. til at gennemføre konferencen AAL Forum 2019. AAL-programmet skal gennem udvikling af velfærdsteknologi skabe tryghed, selvhjulpenhed og frihed for ældre borgere.

I takt med at antallet af ældre stiger, og folk opnår en højere levealder, vil der opstå behov for mere pleje og assistance. AAL-programmet prøver at foregribe dette ved at fremme state-of-the-art teknologiske løsninger, som kan være med til hjælpe ældre med at leve uafhængige og aktive liv.

Konferencen

AAL Forum tiltrækker et bredt spektrum af interessenter fra hele Europa herunder politikere, iværksættere og sundhedsfaglige personer. AAL Forum 2019 får formodentlig 1000 internationale deltagere, heriblandt 40 udstillere, 30 workshops og paneldiskussioner med keynote speakere.

Udstillingsdelen på AAL Forum 2019 gennemføres i samspil med CareWare, en dialog- og samarbejdsplatform for udvikling og implementering af velfærdsteknologi i Danmark, opstartet af Aarhus Kommune i 2010. 

Konferencen giver mulighed for at netværke og udveksle idéer; et matchmaking-event er rammen om nye partnerships; interaktive workshops sikrer debat mellem deltagerne. Derudover afholdes en Hackathon for unge iværksættere, hvor nye idéer vurderes, og der kåres en vinder.

AAL Forum 2019 afholdes den 23.-25. september.

Center for Frihedsteknologi, Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune, har samarbejdet med Visit Aarhus og regionens EU-kontor i Bruxelles for at få konferencen i hus.