Træner kigger ud fra smartphone og fortæller kvinde hvordan hun skal træne

Praksiserfaringer på tværs af kommuner og regioner i 2023.

Sted: MarselisborgCentret, Konferencesalen, Evald Krogs Gade 9, 8000 Aarhus C.

Arrangører: CareWare, Rehabiliteringsforum Danmark, MarselisborgCentret og Teknologi i Praksis.

Pris: 995,- DKK.

Konferencen vil sætte fokus på kommuners og regioners praksiserfaringer med brug af digital understøttet genoptræning. Dagen vil have fokus på, hvordan forskellige kommuner og regioner strategisk afprøver og implementerer nye digitale løsninger til almene borger- og patientforløb.

Du vil blive præsenteret for praksiserfaringer med konkrete teknologier, og hvordan disse har tilføjet værdi for patienter/borgeren, den sundhedsprofessionelle og kommunen/regionen som organisation.

Oplægsholderne vil bl.a. komme ind på udfordringerne ved at ændre sundhedspersonalets praksis til at arbejde mere digitalt, samt hvilke etiske dilemmaer, der kan opstå.

Program og oplægsholdere

(Opdateres løbende)

09.30-09.50

Check-in og morgenkaffe

9.50-10.00

Velkommen v/ Ivan Kjær Lauridsen, velfærdsteknologichef, Aarhus Kommune

10.00-10.40 

Hvordan aktivitetsmålere kan bruges til at øge det fysiske aktivitetsniveau v/ Rasmus Tolstrup Larsen, Ph.D., Innovationsansvarlig, IQVIA Healthcare Nordics

10.40-11.15

Københavns Kommunes strategi inden for Digitale træningsløsninger - substitution, differentierede forløb og sundhedskompetencer 
v/Kristian Juhl Weirum. Fysioterapeut, Implementeringskonsulent og Lars Damkjær, Fysioterapeut, Chefkonsulent

11.15-11.20

Pause

11.20-12.00

Erfaringer med virtuel holdtræning på Folkesundhed - og individuelle digitale konsultationer på Ortopædkirurgisk Genoptræningscenter, Aarhus kommune v/Frank Lambreth, udviklingsterapeut, Aarhus Kommune og Morten Villumsen, leder af Ortopædisk Genoptræningscenter og Center for Faldforebyggelse, Aarhus Kommune

12.00-12.45

Frokost

12.45-13.20

Bedst muligt i egen krop - længst muligt i eget liv - om at udvide rammen for hvad der er muligt med træning, når fagligheden understøttes digitalt v/ Lars Kjær Johansen, leder af hjemmeplejen Ikast-Brande Kommune & Michael Harbo, udviklingschef, DigiRehab.

13.20-13.55

Digitale patient- og borgerforløb med app’en “mit liv – Min sundhed” og Det Digitale Sundhedscenter - Et samarbejde mellem Region Syddanmark, Danske Kommune og patientforeninger v/ Marie Damgaard Starklint, projektmedarbejder, Syddansk Sundhedsinnovation
& Anja Jakobsen, sygeplejerske, Folkesundhed Aarhus Kommune

13.55-14.05

Pause med appetizer

14.05-14.40

Erfaring med brugen af virtual reality til cykeltræning på Kirurgisk Sengeafsnit Regionshospitalet Horsens v/ Annette Meineche Jørgensen, fysioterapeut, Regionshospitalet Horsens & Simon Bruntse Andersen, direktør, SYNCSENSE®

14.40-15.15

Erfaringer fra et forbedringsprojekt på Kardiologisk Sengeafsnit, med brug af bevægelsesmonitorering og visuelt feedback til patienten.
v/ Jeppe Grabov Phillip, fysioterapeut, Ph.D.-studerende, Geriatrisk Forskningsenhed, Odense Universitetshospital

15.15-15.30

Hvordan kommer vi videre med Digital understøttet rehabilitering? v/ Stefan Göttler, konst. kompetencecenterchef, Odense Universitetshospital, Rehabiliteringsforum Danmark