CareWare Konferencedag logo

Produkt-præsentationer

(med forbehold for ændringer)

  • 4Mvideo - indendørs cykeltræning for seniorer v/ Novedas Mitas.
  • Cariot - forebyggelse og opsporing af utilsigtede hændelser v/ medica connect.
  • Chroma Zenit - døgnrytmelys til forebyggelse af depression v/ Chromaviso
  • eLea - aktivitetsmonitorering og faldregistrering v/ Welldana Innocare.
  • Emento - en borgernær formidlingsplatform v/ Emento.
  • LIVA app - digitale forløbsprogrammer med støtte til en sundere livsstil v/ Liva Healthcare.
  • Opus 5 - plejeseng v/ KR Bed
  • Roche Sundhedsprogram - konkret værktøjer og støtte til borgere med diabetes v/ Roche Diabetes Care.
  • SoZo - screening af lymfødem v/ fysiodema.
  • Stressmeter - stressmåling v/ UllCare.