Portrætfoto af Thorkild Olesen

Oplæg: Færre med handicap får en uddannelse, og beskæftigelsen stiger ikke. Det er rigtig forfærdeligt, for vi vil gerne inkluderes. Vi håber, at regeringens udspil kan være med til at sætte en sneboldseffekt i gang, så virksomheder oplever, at ansatte med handicap kan bidrage lige så meget som alle andre
v/ Thorkild Olesen, formand, Danske Handicaporganisationer.

 

 

 

Oplæg

v/ Chopi Salih, Fastholdelsekonsulent, Aarhus Kommune.

 

 

 

Oplæg: Støttemuligheder for studerende med funktionsnedsættelser i videregående uddannelser. I dette oplæg vil vi beskrive de overordnede støttemuligheder for studerende med funktionsnedsættelser i videregående uddannelser med særligt fokus på muligheder for at blive støttet gennem teknologi. Vi vil desuden bidrage med perspektiver på teknologiens rolle i forhold til overvindelse af studiemæssige barrierer blandt denne målgruppe. 

v/ Laura Kongskov og Bertil Norman Andersen, læse- og skrivevejledere, Rådgivnings- og Støttecentret, Aarhus Universitet. 

 

 

Portrætfoto af Bente Nissen

De handicapkompenserende ordninger.  Jobcentrets særlige støttemuligheder for personer med et handicap, der har brug for støtte til at få eller bevare jobbet. Oversigt over hvilke muligheder der er - og konkrete eksempler på den forskel, som de handicapkompenserende ordninger kan gøre.

v/ Bente Nissen, Seniorkonsulent, Cabi.