CareWare har fokus på nye teknologiske løsninger inden for social-, sundheds- og rehabiliteringsområdet. I daglig tale sundheds- og velfærdsteknologiske løsninger.

Formålet med CareWare er at fremme innovation og udvikling af nye og effektive teknologiske løsninger. Desuden at udbrede kendskabet til og anvendelsen af disse.

Siden 2010 er CareWare blevet udviklet til at omfatte følgende:

  • CareWare Konferencen, som blev afholdt 1 gang om året. 
  • CareWare-Next - et særligt spor for innovation og iværksætteri
  • CareWare Præsentationsdage som afholdes en gang om måneden i løbet af året. Her kan ledere og medarbejdere se nye produkter præsenteret af forhandlere eller udviklere og høre om nye projektresultater. 

Organisering

CareWare er organiseret med en Styregruppe, en styregruppeformand, en projektleder og et projektledelsessekretariat. Desuden er der en fast arbejdsgruppe, samt ad-hoc arbejdsgrupper med hver sin tovholder.