En sensor, som kan give adgang til via anonymiserede billeder at føre tilsyn med plejetrængende eller personer med høj faldrisiko. I tillæg kan sensoren automatisk varsle i en række kritiske situationer. Fx at en person falder, sætter sig op i sengen, forlader sengen uden at komme tilbage inden en vis tid, forlader stolen eller forlader værelset.

Sensoren monteres på væggen, og personerne i værelset behøver ikke at have udstyr på sig. Systemet virker lige godt i lys og mørke – dag og nat.

RoomMate er udviklet i Norge og er allerede taget i brug i cirka 25 kommuner med meget gode resultater. Løsningen introduceres på det danske marked i 2018.

Formål 

At give beboerne større tryghed og at effektivisere tjenesten samt give økonomiske besparelser for kommunen.

Målgruppe 

Beboere på plejehjem eller i omsorgsboliger, samt hjemmeboende. Er også taget i brug hos psykisk og fysisk handicappede.

Betydning for borgeren

Beboerne får større tryghedsfølelse, når de ved, at der automatisk kommer hjælp, hvis en kritisk situation skulle opstå. I tillæg undgår man forstyrrelse ved fysisk tilsyn om natten, hvilket medfører bedre søvnkvalitet.  

Betydning for medarbejderne

Det bliver betydelig enklere at holde opsyn med beboerne, og personalet får generelt bedre overblik.

Forventet økonomisk effekt for kommune eller region

Norske kommuner, som har taget RoomMate i brug, rapporterer om betydelige besparelser. Dette er primært i form af færre nattevagter, eftersom det bliver lettere at holde opsyn. I tillæg er der rapporteret om en halvering af fald, eftersom RoomMate kan varsle, før et fald sker.

Anskaffelsespris 

Ca 1 000 kr/måned eksklusiv moms.

Forventet levetid

-

Udgifter til evt. montering 

Monteres nemt øverst på en væg med assistance fra forhandleren.

Forventede årlige driftsudgifter

-

Stilles der særlige krav? 

Kræver strøm og internet-forbindelse (WiFi, ethernet eller 4G).

Er produktet til personlig brug? 

Dækker det rum, den er installeret i.

Er produktet til træning? 

Nej.

Undervisningsbehov

Beboeren behøver ikke at få undervisning i systemet. For personalet er der kun et beskedent behov for undervisning.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK? 

Nej.

Erfaringer

RoomMate er blevet udviklet siden 2012 og blev sat i operativ drift sommeren 2016. Systemet bruges nu (december 2017) i ca 25 norske kommuner. Vi har meget gode referencer – tag gerne kontakt for mere information.

Eventuelle cases 

Se referencer på Roommate hjemmesiden.