Software til at vise VR film. Mulighed for at uploade eget materiale på nem vis via hjemmeside, som kan vises i app. 

Op til 20 brugere live på én gang. Styres fra tablet trådløst via enkelt interface.

Formål 

Samtale, beroligende, hukommelse.

Målgruppe 

Demente ældre borgere i eget hjem eller på plejehjem.

Betydning for borger

Borgeren vil finde mere ro og øget livskvalitet. Dette vil også give mere ro til pårørende og andre beboere.

Betydning for medarbejdere

Såfremt en borger får mere ro, påvirker det også borgerens psykiske arbejdsmiljø; bliver mere roligt og mindre stressende. På sigt er der muligvis også potentiale for at anvende værkøjet forebyggende i forhold til magtanvendelser. 

Forventet økonomisk effekt for kommune eller region

Effekten er pt. ukendt og der skal afses tid til aktiviteten der tager omkring 20 minutter pr. borger. Der findes ikke beregninger på business case på løsningen.

Anskaffelsespris 

Ikke defineret i skrivende stund, men under 10.000 for et sæt incl. hardware.

Forventet levetid 

2 år.

Udgifter til evt. montering 

Nej.

Forventede årlige driftsudgifter

Hardware: ingen.
Software: Abonnementsudgifter til serverplads, videobibliotek og special lavet indhold. P.t.ikke fastsat, men det vil lægge sig op af lignende systemer. 

Stilles der særlige krav?

Nej – systemet er uafhængig af kommunens eller borgerens wifi idet systemet kører på mobil-netværk (kan godt anvende wifi hvis det foretrækkes). Der kræves en meget lav båndbredde for at anvende systemet da videoer ikke streames live.

Er produktet til personlig brug? 

Systemet kan anvendes af op til 10 borgere pr. sæt. Et sæt kan indeholde videoer til flere samtidig. Det anbefales at man har personlig masker for at undgå smittekilder. Mobiltelefonen der sidder i masken kan deles af flere borgere.

Er produktet til træning? 

Nej. Det anbefales at borgeren max. vises 10 minutter film i en session.

Undervisningsbehov 

Introduktionen til produktet tager ca. 20 minutter. Der skal udnævnes en superbruger som skal anvende 1 time på at lære produktet at kende.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK? 

Nej det er nyt i DK.

Erfaringer 

Rødovre Kommune anvender systemet og har lavet pilot-forskning omkring effekten.

Eventuelle cases

Når CareWare starter vil der foreligge en VTV fra Rødovre Kommune på produktet.