CalmViso

Sanserummet er et rum, som giver mennesker med demens og deres pårørende nye måder at være sammen på. 

Er udviklet, så det kan skabe en illusion om, at man befinder sig et andet sted, fx i en kirke, i en båd, på en strand eller i en skov. Det at være i rummet har vist sig at have en beroligende effekt på beboerne. Det betyder samtidig, at sanserummet i nogle tilfælde kan være et alternativ til medicinering.

Indretning som hjemlige omgivelser giver en totaloplevelse og virker beroligende. Skærm, lys og lyd sættes op i eksisterende rum og alt teknik er gemt væk.

Formål 

Sanserummet giver en helhedsoplevelse baseret på den enkeltes livshistorie, som er med til at skabe forøget livskvalitet for mennesker med demens og deres pårørende.

Målgruppe 

Plejecentre, dagcentre, SOSU-uddannelser, psykiatrien.

Betydning for borger 

Skaber livskvalitet for mennesker med demens og deres pårørende.

Betydning for medarbejder

Vi forventer, at sanserum kan medvirke til, at der skabes meningsfulde relationer mellem generationer.

Forventet økonomisk effekt for kommune eller region

-.

Anskaffelsespris 

Opstartspakke + månedlig ydelse min. 36 måneder á kr. 2.975,00 + moms

Forventet levetid 

Min. 60 mdr.

Udgifter til evt. montering 

Er inkluderet i opstartspakke

Forventede årlige driftsudgifter 

Månedlig service 975,- . Årlig udgift 11.700,- ex. moms.

Stilles der særlige krav?

Med et sanserum får man i praksis en ”stue med lys, lyd og billeder”, som kan integreres i næsten alle rum. 

Løsningen kræver 230V og internet.

Er produktet til personlig brug?

Kan etableres i et opholdsrum, et decideret stimulirum eller i en beboerstue som skaleret udgave.

Er produktet til træning? 

Sanserummet benyttes efter behov (sanse og stimuli indtryk).

Undervisningsbehov

Der er indeholdt 2 timers undervisning i brugen af CalmViso løsningen af demensfaglig konsulent.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK? 

Forgængeren til CalmViso er ”Stimulistuen”.

Erfaringer

Aarhus Kommune og Hjørring Kommune.

Eventuelle cases 

Se CalmViso hjemmeside.

Plejecenter Kløvervangen v/Lissie la Cour, udviklings- og demenschef
Aktivitetscenter Lundgården v/Heidi Lynge Løvschall, projektleder