Man kan montere delene fra pakken i en Guldmann loftlift. 

Dette giver borgerne mulighed for at genoptræne hele kroppen, mens de ligger eller sidder i sengen eller kørestol. Kombinationen af loftlift, positionslås og træningspakken gør det muligt at etablere noget, der minder om et fitnesscenter på borgeren stue. Nogle øvelser kan laves uden positionslåsen.

Afhængigt af elastik/tilbehør er det muligt at lave individuelt tilpasset træning af både styrke og udholdenhed i over- og underkrop. Det er også muligt at lave understøttende træning af fx bækkenløft i sengen eller støtte af overkroppen ved maveøvelser.Træningspakken indeholder:

 • Træningselastik, 30 m: orange (let).
 • Træningselastik, 30 m: lime grøn (medium).
 • Træningselastik, 30 m: lilla (hård).
 • Håndtag til træningselastik, 1 par.
 • Elastisk line, blå og sort, 1 sæt.
 • Tilkoblingsstrop, 2 stk.
 • Karabinhage, 1 stk.
 • Multi Support sejl, 1 stk .

Formål

 • At udnytte loftliften til andet end forflytning.
 • At muliggøre genoptræning og vedligeholdelsestræning af den sengeliggende borger.
 • At aktivere den sengeliggende borger /patient og fremme selvtræning.
 • At forebygge komplikationer i forbindelse med sengeleje/immobilitet.
 • At nedsætte antallet af sengedage.

Målgruppe

Alle borgere/patienter, der har behov for genoptræning eller vedligeholdelsestræning i forbindelse med eksempelvis sengeleje eller langvarig sygdom.

Betydning for borger 

 • Øget velvære - Bedring eller vedligeholdelse af funktionsniveau.
 • Understøtter til at forblive selvhjulpen.
 • Flere faggrupper kan igangsætte og motivere træningen.

Betydning for medarbejdere

 • Mere træning kan foregå direkte på stuen, uafhængigt af at borgeren skal transporteres til træningssal.
 • Planlægningen af træningen bliver enklere og er tidsbesparende.
 • Vedligeholdelse af borgerens funktionsniveau under hospitalsindlæggelse minimerer de forskellige risici ved langvarigt sengeleje betydeligt. Dette vil også gavne personalet, fordi borgeren bliver mere selvhjulpen.

Forventet økonomisk effekt for kommune eller region

Kendes ikke p.t.  

Anskaffelsespris

2.995,- kr. ex. moms.

Forventet levetid 

-.

Udgifter til evt. montering 

-.

Forventede årlige driftsudgifter 

-.

Stilles der særlige krav?

Produktet er udviklet til Positionslåsen som kræver installation af Guldmanns loftlift GH3. Nogle af enkeltdelene kan dog også anvendes til loftliften uden låsen. 

Er produktet til personlig brug? 

Produktet kan anvendes i forbindelse med en Guldmann loftlift (med eller uden positionslås).

Det kan være på sengestuer, i fysioterapiens træningssal eller i plejeboligen.

Er produktet til træning? 

Produktet er til træning i sengen, kørestolen eller lign. Træningen kan foregå ved instruktion af terapeut og efterfølgende selvtræning ved borgeren selv. Terapeuten tilrettelægger træningen til den enkelte borger i forhold til antal gentagelser, sæt og progression af øvelserne.  

Undervisningsbehov.

Kendes ikke p.t.  

Har produktet tidligere været præsenteret i DK?

Positionslåsen blev officielt lanceret i Danmark 9. 2. 2017. Træningspakken er lanceret ultimo 2017.

Erfaringer

Positionslåsen er udviklet i samarbejde med Hospitalsenheden Horsens. Ortopædkirurgisk afdeling P5 afprøver p.t. træningspakken.

Eventuelle cases

Produktbeskrivelse og video af brugen af GH Positionslås.

Artikel fra fagmagasinet HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR, feb. 2017.