Håndvaskens form og svingfunktion sikrer, at både den siddende og stående bruger kan betjene vasken fra flere sider. Desuden kan vasken hæves og sænkes, så den passer til den enkelte bruger.

  • Øget selvhjulpenhed. Brugeren vil i højere grad kunne klare toiletbesøg selv, hvilket giver en øget selvstændighed og samtidig frigiver hjælperne til andre opgaver.
  • Pladsoptimering. Da vasken kan svinge 180 grader, giver det bedre plads til en kørestolsbruger i små badeværelser.
  • Forbedret hygiejne. Brugeren har mulighed for at vaske hænder efter toiletbesøg, inden en forflytning finder sted.
  • Forbedret arbejdsmiljø. Vasken kan placeres i den ønskede position ift. brugeren, og samtidig frigiver den arbejdsplads/bevægelighed for hjælperen.

Formål 

Gøre person selvhjulpen.

Målgruppe 

Borgere med nedsat funktionsevne.

Betydning for borger

Gør borgeren selvhjulpen og kan aflaste en evt. plejer.

Betydning for medarbejdere

Aflaster i væsentlig grad plejeren/spare forflytninger.

Forventet økonomisk effekt for kommune eller region

  • Mere selvhjulpenhed for borgeren = reduceret plejebehov. 
  • Forbedret håndhygejne = mindre sygdom.

Anskaffelsespris 

19.000,- kr. alt inklusive.

Forventet levetid

10-15 år.

Udgifter til evt. montering 

1-2 timer.

Forventede årlige driftsudgifter

Ingen specielle rengøringsmidler nødvendige eller vedligehold ud over almindelig rengøring og desinficering.

Stilles der særlige krav? 

Complete model med højdejustering og dock-in skal vand og afløb defineres præcist efter Ropox forskrifter.

Er produktet til personlig brug? 

Ja.

Er produktet til træning? 

Nej.

Undervisningsbehov

Ingen.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK? 

Ikke denne Complete version.

Erfaringer

Aarhus Kommune + andre. Vasken gør i alle tilfælde borgerne selvhjulpen og tager udpræget hensyn til arbejdsmiljø.

Eventuelle cases

Både borger og medarbejdere har haft væsentlig gavn af produktet.