En digital løsning, der har til formål at højne kvaliteten og øge tilgængeligheden af kliniske instrukser for sundhedspersonalet i både regioner og kommuner på ældre- og socialområdet. 

Løsningen tilbydes til iOS og Android og udvikles til web i ultimo 2018.

Kliniske instrukser vejleder sundhedspersonalet i at agere korrekt. Udfordringen er, at de er svært tilgængelige, lange og uoverskuelige og ofte ligger uopdaterede i ringbind, udprint, intranet el.lign. 

Derfor har vi udviklet en unik digital løsning, som understøtter sundhedspersonalet behov for information i deres kontekst. Samtidig med at vi via teknologiske features hele tiden sikrer en høj kvalitet med brug af minimale ressourcer.

Informationerne i app’en opdateres og vedligeholdes med få klik og holder således altid personalet up-to-date. Relevant viden samles ét sted, og personalet kan koncentrere sig om kerneopgaven – borgerne og patienterne.

I det sidste år har vi desuden gjort instrukser mere interaktive, lavet en database fyldt med opdaterede og brugervenlige instrukser, samtidig med at vi sammen med vores kunder har udformet en unik mulighed for at vidensdele mellem vores kommunale og regionale kunder. 

Således kan vi sammen opnå et helt nyt niveau både mht. udformning, forståelse og ikke mindst kvaliteten. 

Lige nu er Region Syddanmark, Aalborg og Favrskov Kommune ved at teste og videreudvikle denne del med os, og vi glæder os til at præsentere det hele på CareWare 2018. 

Formål 

At højne kvaliteten og øge tilgængeligheden af kliniske instrukser for sundhedspersonalet, således de kan koncentrere sig om kerneopgaven – borgerne og patienterne.

Målgruppe 

Regioner og kommuner på ældre- og socialområdet. 

Betydning for borger 

Løsningen effektiviserer arbejdet for personalet, så tiden i højere grad kan udnyttes ved borgerne og patienterne. Tilmed kan den sikre, at personalet handler mere korrekt, da de nødvendige instrukser for at kunne agere ud fra nyeste evidens er lige ved hånden.

Betydning for medarbejdere

Løsningen er tidsbesparende og hjælper den enkelte sundhedsmedarbejder til at udføre sine daglige opgaver korrekt og effektivt. Desuden er det kendt, at man især inden for den kommunale sundhedssektor har et stigende fagligt ansvar, i og med at patienterne bliver hurtigere sendt hjem fra hospitalet. Dermed bliver det en kommunal opgave at skulle varetage mere komplekse opgave, hvilket vores løsning i høj grad ønsker at hjælpe med. Vi leverer relevant og brugervenligt indhold, som ovenikøbet løbende opdateres, således at personalet har adgang til nyeste viden lige ved hånden.

Forventet økonomisk effekt for kommune eller region 

Har har store økonomiske fordele, da løsningen minimerer ressourcerne brugt til både udformning, distribution samt vedligeholdelse af kliniske instrukser. Derudover er der en gevinst i, at personalet har adgang til nyttig og relevant viden lige ved hånden, da dette potentielt kan forhindre utilsigtede hændelser eller deciderede patientfejl. 

Anskaffelsespris 

Prisen er baseret på en årlig licensmodel afhængig af antallet af borgere i kommunen. Vi sender gerne et uforpligtende tilbud.

Forventet levetid 

For evigt ;)

Udgifter til evt. montering 

I prisen er en basis implementeringspakke inkluderet. Derudover er det muligt at tilkøbe yderligere.

Forventede årlige driftsudgifter 

Der er ingen yderligere driftsomkostninger forbundet hermed, men nærmere en besparelse eller allokering af ressourcer til mere vigtige arbejdsopgaver.

Stilles der særlige krav? 

Nej.

Er produktet til personlig brug?

Løsningen henvender sig til personalet og ikke borgerne eller patienterne.

Er produktet til træning? 

Nej.

Undervisningsbehov 

Det er muligt at tilkøbe implementering inkl. undervisning.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK? 

Ja, men vi har endnu ikke præsenteret vores nye version.

Erfaringer

Favrskov Kommune, Gynækologisk afdeling på Roskilde Sygehus, Region Syddanmark, Region Nordjylland, Fælles Akutmodtagelse i Herning, samt Aalborg Kommune. 

Eventuelle cases

Læs mere om vores kunders udtalelser og vores samarbejde