MedimiSmart

Enkel, sikker og minimerer risikoen for fejlmedicinering.

Formål 

Bedre compliance og sikrere medicinhåndtering.

Målgruppe 

  • Ældre, der får hjælp fra kommunen. 
  • Psykiatriområdet.

Betydning for borger

Individuelt tilpasset den enkelte borgers livsmønster,.

Betydning for medarbejdere

Minimerer stress og giver mere tid til andre sundhedsfaglige opgaver.

Forventet økonomisk effekt for kommune eller region

Der er en økonomisk businesscase ved at vælge løsningen.

Anskaffelsespris 

Afhængig af hvilke valg af dele i løsningen. Kan købes som basisdel med yderligere delelementer.

Forventet levetid 

6 år.

Udgifter til evt. montering 

Indgår i prisen.

Forventede årlige driftsudgifter 

Indgår i prisen, såfremt man har taget den store pakke.

Stilles der særlige krav?

Kræver el, fylder ca. 40-60 cm  i højden og ca. 33 cm i bredden samt ca. 25 cm i dybden.

Er produktet til personlig brug?

Kun 1 pr. borger.

Er produktet til træning? 

Nej – det er til daglig medicinhåndtering.

Undervisningsbehov

Afhænger af borgers funktionsnedsættelse, umiddelbart nok med introduktion, video, samt opfølgning i starten.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK? 

Ja.

Erfaringer

Bornholm og NOPII-samarbejdet (Nordjysk Platform for Innovative Indkøb).