Medicin er et gode, men flere sygdomme hos den enkelte fører ofte til brug af mange samtidige lægemidler. Problemer med medicinering er hyppigt årsag til sygdom og indlæggelser. Oftest fokuseres på interaktioner. MediComb systemet viser imidlertid, at sammenfaldende bivirkninger kan være et endnu større problem. 

Systemet har en opsplitning af teksttung medicininformation og integration med mange kilder. Dette gør det muligt for sundhedspersonale at få overblik over effekten af mange samtidige lægemidler.

Man har evalueret systemet og systematisk gennemgået beboeres medicinering. Der viste sig så alvorlige problemer for 50% af beboerne, at læge blev kontaktet for ændring af medicineringen.

Systemet giver plejepersonalet kvalificeret information til dialogen med lægerne og forklarer symptomer og tilstande hos beboerne. Desuden giver det verblik over bivirkninger, interaktioner, UTH (utilsigtede hændelser), kliniske vejledninger, anbefalet opfølgning og patientinformation. Dette giver et markant løft af kvaliteten i plejen.

Formål 

Optimeret medicinanvendelse.

Målgruppe 

Sundhedsprofessionelle.

Betydning for borger

  • Forbedret livskvalitet.
  • Mere hensigtsmæssig medicinering.
  • Færre indlæggelser og sundhedskontakter.

Betydning for medarbejdere 

Forbedrede kompetencer på medicinområdet. Opmærksomhed på potentielle bivirkninger af medicin via daglig opfølgning og det nære kendskab til borgeren.

Forventet økonomisk effekt for kommune eller region

Op mod 75% tidsbesparelse ved gennemgang af medicin. Reduktion i Kommunal medfinansiering med break-even på under 0,1 %.

Anskaffelsespris 

Ikke relevant.

Forventet levetid 

Ikke relevant.

Udgifter til evt. montering 

Afhængig af kompleksitet i ønsket set-up.

Forventede årlige driftsudgifter 

Årlig licens på 5,25 kr. pr. indbygger ex. moms (januar 2018).

Stilles der særlige krav?

Er produktet til personlig brug?

Ikke relevant

Er produktet til træning?

Nej.

Undervisningsbehov

Systemet er intuitivt og enkelt at anvende. Forståelsen af medicin-informationerne for ikke-medicin kyndige forbedres dog ved 1-2 timers undervisning.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK? 

Ja.

Erfaringer

Udviklet i samarbejde med forsker i sund aldring og flere kliniske eksperter. Evalueret i Glostrup og afprøves p.t. på Bispbjerg hospital og i Aarhus.

Eventuelle cases

Se cases på vores hjemmeside.