EasyPump

Er designet til kontinuerligt at tilføre patienten/borgeren en på forhånd fastlagt mængde af et medicinsk præparat enten på hospitalet eller i hjemmet.

Er uafhængig af strømtilslutning og batterier, så patienter kan behandles ambulant.

Infusionshastigheden bestemmes i kombination af det positive tryk, der dannes i den elastomeriske membran (ballonen), en flowregulator samt temperaturer.
Infusionstiden afhænger af hvilken behandling der gives, og kan variere fra timer til dage.

Formål 

Elastomeriske pumper anvendes til kontinuerlig infusion af medicinske præparater enten intravenøst, subkutant eller epiduralt. Kemoterapi, antibiotika og smertebehandling er de behandlingsområder, hvor elastomeriske pumper oftest anvendes.
Pumperne kan anvendes til både børn og voksne.

Målgruppe 

Børn og voksne, som behandleren har vurderet, ikke behøver at være indlagte for at modtage deres medicinske behandling.

Betydning for borger

Er nem at tage med sig overalt i en lille bæretaske. Den er ideel til hjemmebehandling, så borgeren stadig kan foretage sig sine normale aktiviteter.

Betydning for medarbejdere 

Medarbejderen kan tilslutte pumpen til patienten/borgeren, og lave andre arbejdsopgaver, mens pumpen tømmer sig.

Forventet økonomisk effekt for kommune eller region

 

Anskaffelsespris

En tom pumpe koster 100 kr./stk. Dertil kommer udgifter til den medicinske behandling. 

Forventet levetid 

Til engangsbrug.

Udgifter til evt. montering 

0 kr.

Forventede årlige driftsudgifter

0 kr.

Stilles der særlige krav?

Er produktet til personlig brug? 

Ja der er tale om engangspumper.

Er produktet til træning? 

Nej.

Undervisningsbehov

30-60 minutter.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK? 

Erfaringer 

Eventuelle cases