En sansestimulerende stol, som endnu er under udvikling og er ved at blive gjort klar til at komme på markedet.

Stolen kan have indvirkning på uro i krop og sind via flere funktioner og elementer, der giver borgeren stimuli med fokus på at opnå en beroligende effekt. Afstigmatisering er et vigtigt fokus, hvorfor stolen er designet til ikke at ligne et hjælpemiddel, men en almindelig lænestol enhver borger kan bruge - både i privaten og på institutioner.

Består bl.a. af tæpper med tyngde, der stimulerer borgerens berørings- og muskel-led-sans. Tæpperne kan efter behov påføres over ben og skulder. Tæppernes omfavnelse og tyngde giver kroppen et fast tryk, hvilket afgrænser kroppen, øger kropsbevidstheden og virker beroligende.

Derudover har stolen en fodgynge, der har en beroligende effekt mod rastløshed ved at give en monoton og gentagende bevægelse, som også stimulerer borgerens muskel-led-sans.

Fås i forskellige materialer, som tåler aftørring med diverse rengøringsmidler, der bruges i privaten, institutioner og hospitaler, og kan vaskes op til 60 grader.

Formål 

At øge kropsbevidstheden igennem afgrænsning af krop via sansestimuli med henblik på beroligelse af krop og sind hos borgere såvel i privaten som på institutioner. Derudover har den sansestimulerende lænestol til formål at fungere som et redskab til at afhjælpe tankemylder, rastløshed, angst og stress-symptomer samt give følelsen af omsorg ved omslutning m.fl.

Målgruppe 

Særligt sårbare borgere – ofte har de både fysiske og psykiske symptomer så som uro, tankemylder, rastløshed og angst. 

Betydning for borger

Vil påvirke borgerens hverdag ved, at borgeren selvstændiggøres i form af kunne tilgå produktet og dets formål selv uden assistance fra personalet. På sigt kan ABRACE muligvis mindske de daglige udfordringer i forbindelse med psykisk og motorisk uro, der er hindrende i hverdagen.

Betydning for medarbejdere

Medarbejdere sparer tid på at gå frem og tilbage for at hente afhjælpende redskaber, da stolens og dens funktioner står frit tilgængeligt. Kan samtidig lette hverdagen for både borger og personale ved fx at virke som et præventivt redskab imod udadreagerende adfærd. Derudover har stolen et stort fokus på, at hygiejne skal være let at opretholde.

Forventet økonomisk effekt for kommune eller region

Vi forventer at stolen kan være med til at skabe et bedre miljø for såvel borgere som personale samt mindske brug af bl.a. medicin og magtbrug. Yderligere forventes stolen at tilføre forbedringer i borgerens adfærd.
CE-mærkning er under udarbejdelse for at sikre, at ABRACE lever op til krav og standarder.

Anskaffelsespris 

Under udarbejdelse.

Forventet levetid 

Endnu ukendt.

Udgifter til evt. montering 

Nej.

Forventede årlige driftsudgifter

Almindelig vedligeholdelse og vask af tæpper afhænger af brugssituation. Reparation og en eventuel service aftale er endnu ikke afklaret, men udarbejdes af ABRACE ApS.

Stilles der særlige krav?

Der stilles ikke umiddelbart særlige krav til brug af stolen. Dog fylder den lidt ekstra, hvis man har fodgyngen, men det er i et begrænset omfang. Se billedet oven for.

Er produktet til personlig brug? 

Antallet af brugere af stolen er afhængende af kontekst og brugssituation. Bruges af én person ad gangen, og stolen kan uden problem indsættes i eksempelvis et opholdsrum, hvor flere kan deles om den. Dog skal der tages højde for de borgere, der skal anvende den. Med
udgangspunkt i at kunne imødekomme borgernes individuelle behov kan det nogle steder være mest hensigtsmæssigt at indsætte flere stole.

Er produktet til træning?

Nej.

Undervisningsbehov 

Undersøges på nuværende tidspunkt via afprøvningsforløb i relevante kontekster og miljøer i samarbejde med borgere og personale.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK? 

Produktet blev præsenteret til Velfærdens Innovationsdag 2018 og KL's Børn og Unge Topmøde 2018. Derudover blev den introduceret (tidligere i udviklingsprocessen) i et interview med Danske Regioner.

Eventuelle cases

Tilbagemeldinger fra pilottesten har været positive både fra patienter og fra sundhedsprofessionelle. I en kvalitativ evaluering af ABRACE fremhæves det at stolen har en beroligende og afslappende effekt. 

Nogle testpersoner fremhæver at stolen gør en træt, giver tryghed og hjælper med at mærke kroppen. Andre lægger vægt på, at den skaber nysgerrighed og giver energi. Yderligere er det blevet fremhævet, at den ser venlig og genkendelig ud, og testpersoner værdsætter at den ikke ligner et hjælpemiddel, men en helt almindelig lænestol, man har lyst til at sidde i.

  • ”Det, de meldte tilbage var, at det var utrolig behageligt at sidde med den der gyngende fornemmelse i den der vippefunktion, og den gav enorm meget ro benene og generelt kroppen” - Sygeplejerske på lukket psykoseafsnit.
  • “Ved brug af ABRACE oplevede jeg, at den reducerede mit tankemylder og gjorde mig i stand til at slappe mere af” - Kvinde, 41 år, ramt af stress, ADHD og depression.
  • “Jeg syntes, at den var vildt behagelig og ville ønske, at vi stadig havde den” - Pige, 17 år med infantil autisme, angst, OCD, motorisk urolig og tvangstanker.
  • ”Tyngden [i tæpperne] fik mig til at slappe af” - Kvinde, 23 år, indlagt på psykiatrisk afdeling.
  • “Det er en behagelig fornemmelse at gynge med benene” - Mand, 38 år med skizofreni.
  • “Vi havde en patient som gik rundt på afdelingen her, for at få noget ro. Hun prøvede at sætte sig i den, hun synes, det var rigtig behageligt….. hun slap faktisk for at gå rundt på gangen, hun kunne faktisk sidde der” - Sygeplejerske på psykiatrisk akutafsnit.