Understøtter en borgers uafhængige liv i eget hjem ved at give tryghed til borgeren, samtidig med at sundhedspersonale kan monitorere borgerens velbefindende på afstand. 

Løsningen omfatter et CARE-ur, en Domi POINT-basestation og en unik mobilapplikation, som tilsammen sikrer, at borgeren kan kalde på hjælp, når der er behov for det. Er bæreren af uret ikke selv i stand til at kalde på hjælp, sørger CARE-uret for at sende en automatisk alarm til de relevante personer. Uret bæres af borgeren hele døgnet, det skal ikke skiftes eller tages af under fx bad. Uret opsamler og opdaterer hvert 20. sek. informationer om brugerens velbefindende. Dermed genererer det værdifulde oplysninger om udviklingen i brugerens velvære, kvaliteten og rytmen af søvn samt det daglige aktivitetsniveau. Oplysningerne om søvn- og døgnrytme og om eventuelle ændringer i aktivitetsniveauet hos en borger, der bor i eget hjem, leveres automatisk til den part, der har ansvaret for borgerens pleje.

Formål 

At give borger, familiemedlemmer og plejepersonalet sikkerhed for, at en borger kan bo længere tid i eget hjem, da der straks kan sættes ind med hjælp efter behov. Samtidig giver løsningen vished for, at alle afvigelser fra borgerens normale døgnrytme og velbefindende straks indrapporteres, så der kan tages hånd om eventuelle sygdomme i opløbet eller uheld, der indtræffer og kræver hjælp til borgeren.

Målgruppe 

Hjemmeboende ældre, deres familiemedlemmer, omsorgspersonale samt kommuner.

Betydning for borger

Tryghed for borgeren gennem visheden om, at alle afvigelser fra den normale døgnrytme og velbefindende straks indrapporteres.

Betydning for medarbejdere 

Mindre/intet arbejde med fx fysiske observationer eller registreringsarbejde for omsorgspersonalet. Vivagos teknologi og patenterede løsninger understøtter fornyelsen af plejeprocesser og den reale, objektive gennemgang af sundhedsdata for konkrete borgere. Den automatiske og nøjagtige analyse af data reducerer unødvendige politikker og gør overvågningen af borgernes almene velbefindende uhyre nem

Forventet økonomisk effekt for kommune eller region

Besparelsen ved en borgers fortsatte forbliven i eget hjem med fjernregistrering af borgerens velbefindende.

Anskaffelsespris 

4.465 kr. ex moms pr. borger (1 sæt).

Forventet levetid 

5-7 år.

Udgifter til evt. montering 

Minimale udgifter, afhængigt af omfang/antal.

Forventede årlige driftsudgifter 

4.380 kr. ex  moms (12 x 365 kr. ex. moms/mdl. til Vista app-licens).

Stilles der særlige krav?

SIM-kort og strømforsyning til basestationen.

Er produktet til personlig brug? 

Ja (til en enkelt borgers personlige brug).

Er produktet til træning? 

Nej.

Undervisningsbehov 

Max. ½-1 time.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK? 

Ja, i Public Intelligences Showroom i Odense.

Erfaringer 

Er lige introduceret i Danmark, men der er et omfattende dokumentationsmateriale og cases fra især Finland, foruden flere andre lande.

Eventuelle cases 

Læs nogle finske succeshistorier på Vivagos hjemmeside (på engelsk).