VITO

En service for alle borgere, der har brug for hjælp til at finde relevante hjælpemidler ud fra egne oplysninger om funktionsnedsættelser.

I abonnerende kommuner kan der også ansøges om hjælpemidler gennem VITO.

Er udviklet over de sidste to år af Human Technologies i tæt samarbejde med Aarhus Kommune. Idéen udsprang af en virtuel, computergenereret læge i Indien, som på baggrund af en række spørgsmål til patienten, gav et bud på patientens diagnose. Systemets resultater viste sig at være yderst lovende; systemet var i stand til at stille de rigtige spørgsmål og udnytte det store datamateriale om tidligere patienter og deres diagnoser. Aarhus Kommunes idé bestod i, at en lignende løsning måtte kunne laves med rådgivning og vejledning inden for hjælpemidler og forbrugsgoder. 

Kommunerne er ifølge Servicelovens § 10 forpligtet til at stille denne form for viden til rådighed for borgerne, og det er her idéen om VITO kommer ind i billedet.

Formål 

At gøre borger i stand til at søge råd og vejledning og finde de bedst egnede hjælpemidler til at afhjælpe lettere funktionsnedsættelser.

Målgruppe 

Selvstændige, hjemmeboende borgere med lettere funktionsnedsættelser.

Betydning for borger

Borger vil opleve øget selvstændighed og mulighed for at finde hjælpemidler, råd og vejledning – noget som kan hjælpe dem til en lettere hverdag på trods af et skrantende helbred.

Betydning for medarbejdere

Medarbejderne vil modtage en allerede oplyst sag til fortsat sagsbehandling; blive gjort opmærksom på nye produkter og skal derfor yde mindre telefonisk vejledning om både hjælpemidler og gode råd. 

Forventet økonomisk effekt for kommune eller region

Frigiver tid til anden sagsbehandling, fordi sagen allerede er oplyst, når den modtages, og den telefoniske rådgivning mindskes, når borgeren kan finde oplysninger på egen hånd andetsteds. 

Anskaffelsespris 

Opstartsomkostningerne inkluderer bl.a. tlpasning af VITO til den enkelte kommune samt sparring i udbredelse af VITO til borgere og medarbejdere. Prisen afhænger af kommunens indbyggertal, men starter ved 27.000 kr. ex. moms

Forventet levetid

Er ikke begrænset i levetid – tiden arbejder for VITO og præcisionen i resultaterne bliver kun bedre i fremtiden.

Udgifter til evt. montering 

-

Forventede årlige driftsudgifter

En abonnementsløsning og prisen afhænger af kommunens indbyggertal. Priserne starter ved 800 kr./mdr. ekskl. moms

Stilles der særlige krav?

Borger skal have adgang til en computer eller tablet med internetforbindelse.
Kommunen skal have en mailboks til modtagelse af elektroniske ansøgninger fra borger og en procedure for ekspedition af disse. Dertil kommer en kommunikationsstrategi for oplysning af borgere og medarbejdere.

Er produktet til personlig brug? 

Nej.

Er produktet til træning? 

Nej.

Undervisningsbehov

Relevante medarbejdere kan med fordel introduceres til VITO med en 30 min præsentation samt have adgang til en superbruger eller en hotline ved behov for hjælp eller tilretninger i systemet.
VITO er enkelt og på borgers præmisser med afgang til introduktionsvideo og hjælpefunktion. Håbet er, at ingen oplæring af borgerne er nødvendig. Men ellers kan et samarbejde med forebyggelseskoordinatorer i kommunen være belejligt.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK? 

Ja, bl.a. på CareWare 2017 og ved henvendelse til diverse kommuner med henblik på en præsentation af systemet.

Erfaringer 

Under udviklingen har der været et tæt samarbejde med Aarhus Kommune, som har haft systemet i drift siden 1. oktober 2017.