Vela Tango

Stol der understøtter borgers mulighed for at blive mere selvhjulpen i hverdagsaktiviteter, hvor evnen ellers er tabt grundet midlertidig/varig funktionsnedsættelse.   

Formål 

At understøtte at borgeren kan være selvhjulpen i hverdagsaktiviteter.

Målgruppe 

Borger, trænende og bevilligende terapeuter samt hjemmepleje.

Betydning for borger 

Borger vil blive mere selvhjulpen / uafhængig og opnår derved forbedret livskvalitet.

Betydning for medarbejdere 

Vil undgå tunge løft og forflytninger. Færre arbejdsgange som kan frigøre tid. 

Forventet økonomisk effekt for kommune eller region 

Evt. besparelse af tid i hjemmeplejen grundet borger bliver mere selvhjulpen.

Anskaffelsespris 

Fra  5.000,- kr.

Forventet levetid 

Ca. 8 år afhængig af brugsmønster.

Udgifter til evt. montering 

Ingen.

Forventede årlige driftsudgifter 

Almen vedligehold.

Stilles der særlige krav? 

Ingen.

Er produktet til personlig brug? 

Ja.

Er produktet til træning? 

Kan bruges til genoptræning.

Undervisningsbehov 

Almen gennemgang af produkt ved afprøvning eller levering.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK? 

Ja.

Erfaringer 

Projekt/Rapport fra Aalborg Kommune og almen afprøvninger i landets kommuner.

Eventuelle cases 

Download rapport om afprøvning i Aalborg (pdf).