Vinder af CareWare Borgerprisen 2018

Kompenserer for manglende muskelstyrke, så brugeren ubesværet kan løfte armen mod tyngdekraften og bevæge armen frit i alle retninger. Er specielt udviklet til mennesker med muskelsvind, som har brug for 100% kompensation for at kunne bevæge armen og fastholde den i en låst position.

Når man løfter noget tungt, kan armstøtten overkompensere så brugeren ikke behøver at bære noget selv.

Følger armens naturlige bevægelser i alle retninger. Brugeren kan hæve og sænke armen samt tilte den frem og tilbage. Skal man holde en elektrisk tandbørste eller skrive på computer, kan armen fastlåses i den ønskede position.

Formål 

At gøre borgere med nedsat muskelstyrke i armene mere selvhjulpne i daglige aktiviteter 24 timer i døgnet.

Målgruppe 

Kognitivt velfungerende børn, unge og ældre med manglende eller kraftig nedsat muskelstyrke i armene (ALS, SMA, PSMA, MS, BM, Becker, Duchenne, LGD, MG, gigt, efter et slagtilfælde, rygmarvsskader).

Betydning for borger

Borgeren kan udføre almindelige daglige aktiviteter som at spise, drikke, vaske sig og skrive på computer uden at opbruge alle sine kræfter. Derudover leger børn nye lege som Lego, Barbie og biler. Unge deltager aktivt i skolearbejdet uden hjælper og voksne fastholder et arbejde længst muligt.

Betydning for medarbejdere

Jo mere borgeren kan selv, jo mindre behov for hjælp fra personale og ægtefælle.

Forventet økonomisk effekt for kommune eller region

Hvis man antager at man kan spare en times personlig assistance pr. dag 345 dage pr. år, en pris på 450,- pr. medarbejdertime og en afskrivning over tre år, kan man opstille følgende regnestykke:

-110.000/3=-36.000 - (-450x345)= en brutto ressourcefrigørelse på 119.250,- pr. år de første tre år og herefter 155.250,- pr. år. Herfra skal så trækkes en evt. serviceaftale og implementeringsudgifter.

Anskaffelsespris 

79.000,- kr.

Forventet levetid 

Produktet forventes at kunne holde i 1 brugers levetid.

Udgifter til evt. montering 

ca. 5.000 - 8.000 kr. afhængig af borgers funktionsnedsættelse

Forventede årlige driftsudgifter

Stilles der særlige krav? (pladskrav, el/netværk o.lign.) 

Skal have strøm, typisk fra brugerens el-kørestol.

Er produktet til personlig brug?

Som udgangspunkt er produktet ifbm rehabilitering tænkt som et personligt hjælpemiddel.

Er produktet til træning?

Benyttes primært til rehabilitering, men kan efter behov bruges til genoptræning af patienter, såfremt dette er muligt.

Undervisningsbehov 

Armstøtten kan tages i brug umiddelbart efter montering. Det er en god idé at tilknytte en ressourceperson, der kan inspirere brugeren til selv at udføre ADL opgaver - også i fx skolen.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK? 

Ja.

Erfaringer

Vi har i efteråret 2017 haft et tæt samarbejde med Center for Muskelsvind og afprøvet armstøtten til mange forskellige
muskelsygdomme.

Eventuelle cases 

Se case om pige med muskelsvind på Carewarekompagniets hjemmeside.