Et redskab i virtual reality hvormed borgeren selv kan måle skulderbevægelighed, smerteniveau og spille sig rask. 

Ud fra målingerne laver programmet skræddersyede spil, som hjælper borgeren med at genoptræne. 

Er specielt godt egnet til apopleksi og ortopædkirugiske patienter, men kan bruges til al skulder-genoptræning. P.t. videreudvikles, så borgere vil kunne genoptræne hele kroppen.

Formål 

At skabe en virtuel fysioterapeutisk platform, der hjælper borgeren med at genoptræne hurtigere, så fysioterapeuten kan bruge sine varme hænder bedst.

Målgruppe 

Ældre, apopleksipatienter, ortopædkirurgiske skulderpatienter (i fremtiden alle kroppens led)

Betydning for borger

Med dette værktøj vil borgerne hurtigere komme sig efter en skade og samtidig have det sjovere, mens de genoptræner.

Betydning for medarbejdere

Da spillet kan bruges både til at behandle og til at screene, kan medarbejderne omfordele ressourcerne, så de borgere, der allermest har brug for varme hænder, kan få det. Og de borgere, som er mere selvstændige, kan bruge spillet til at genoptræne med høj kvalitet.

Forventet økonomisk effekt for kommune eller region

Indledende undersøgelser viser, at en fysioterapeut kan have op til 33% mere tid til behandling, da spillet både måler og hjælper borgeren med at træne.

Anskaffelsespris 

20.000,- kr. for software. 

20.000,- kr. for hardware (hjælp til opsætning og hardware inkluderet i prisen).

Forventet levetid 

5-10 år (softwaren udvikles løbende med nye funktioner, så potentiel levetid er meget længere).

Udgifter til evt. montering 

Ingen.

Forventede årlige driftsudgifter

Minimal omkostning i forhold til hygiejne: udskiftning af padding i headset.

Stilles der særlige krav?

Computer og 3x4 meter gulvplads.

Er produktet til personlig brug?

Så længe hver borger skifter padding i headsettet, er der ingen øvre grænse for hvor mange der kan bruge det. 

Er produktet til træning?

30 min. til 1 time om dagen.

Borgeren kan benytte Gonio VR lige så længe, som de smertefrit kan træne.

Undervisningsbehov

Selve spillet kan borger og medarbejder blive bekendt med på 10 min.

1 times workshop med medarbejdere er fyldestgørende i forhold til opsætning og dybere brug af produktet.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK? 

Ja. CareWare 2017.

Erfaringer

Brøndby kommune har taget Gonio VR til sig og bruger det dagligt på træningsenheden. Over 100 borgere har været igennem.

Eventuelle cases

Forklaring af produktet.
Udtalelse fra Brøndby.