Evondos E300

En automatisk medicineringsservice til langtidsmedicinerede borgere. Service består af en medicinrobot og et omsorgssystem, som sikrer let anvendelighed af servicen. Robotten benytter dosispakket medicin.

Formål 

At hjælpe borgeren med at få sin medicin på det rigtige tidspunkt på sikker vis og derved opnå en øget grad af selvstændighed i eget hjem.  

At hjælpe personalet med at få en mere fleksibel og mindre stressende arbejdsdag. 

Målgruppe 

Alle borgere der har et behov for hjælp til at tage sin medicin på det rigtige tidspunkt og som ønsker et selvstændigt liv. 

Betydning for borger

Et mere selvstændigt liv, hvor borgeren bliver mindre afhængig af plejepersonale.  Får større mulighed for at klare sig selv. Øget selvstændighed i eget hjem.

Betydning for medarbejdere

Øget fleksibilitet i hverdagen og mere fokus på den plejende del af arbejdet ved borgeren.  Sikkerhed og dokumentation for hvornår borgeren modtager sin medicin. 

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Besparelse i forhold til administration af medicin, opnåelse af større compliance, samt en reduktion i antallet af besøg ved borgeren. 

Anskaffelsespris 

Prisen afhænger af mængden af robotter.

Forventet levetid 

Ingen begrænsning – En service aftale garanterer driften af robotterne og omsorgssystemet. 

Udgifter til evt. montering 

Ingen montering.

Forventede årlige driftsudgifter 

Prisen afhænger af antallet af robotter i serviceaftalen.

Stilles der særlige krav?

Tilslutning til el-net og internet.

Er produktet til personlig brug?

En robot pr. borger. 

Er produktet til træning? 

Robotten er en hjælp til medicinhåndteringen.

Undervisningsbehov

Robotten er meget nem at bruge og træningen tilrettelægges efter behov.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK? 

Ja. CareWare 2017, WHINN 2016 & 2017

Erfaringer

Robotten er implementeret i Danmark, Norge, Sverige og Finland.

Eventuelle cases

Video Dag Einer.

Video Reidar.

Video Signe.