Et trådløst system til at skabe tryghed i hjemmet. Det bruger bevægelsessensorer til at overvåge bevægelser i rummene, så man kan se, at beboeren er aktiv. Hvis beboerne ikke er aktive og skulle være hjemme, kan der alarmeres. Der alarmeres til smartphones. Først til de pårørende, og hvis de ikke svarer, kan alarmen sendes videre til hjemmeplejen. 

Systemet udvides typisk med trådløs tryk-kald, røgalarmer, vinduesalarmer og smart plugs (et lille stik, der kan sættes ved fx strygejern eller kaffemaskine, og som måler energiforbruget. Systemet kan alarmere og/eller afbryde, når der har været forbrugt strøm i en periode, fx 30 minutter. 

Røg- og oversvømmelsessensorer kan også afbryde apparater. og dermed give en ekstra automatisk beskyttelse af hjemmet. CheckMark bruger mobilnettet så det kræver ingen fast linie. Basisenheden tilsluttes blot en stikkontakt og sensorer kører på batterier og er helt trådløse. Kan installeres af pårørende eller en elektrikker. Systemet udvides løbende med nye funktioner og sensorer og softwaren opdateres automatisk.

Formål 

Øger enlige borgeres tryghed, så de kan blive længere i eget hjem. At borgere kan blive længere i eget hjem giver store offentlige og privatøkonomiske besparelser, samtidig med den fjerner borgerens stress ved at skulle flytte.

Pårørende betrygges også i at deres ældre har det godt, da de ved, at de ellers vil blive kontaktet.

Målgruppe 

Henvender sig særligt ældre enlige, der føler sig utrygge i eget hjem. Følger deres daglige handlemønster og kontakter de pårørende (og derefter hjemmeplejen, hvis de pårørende ikke reagerer), hvis der er uregelmæssigheder i rutinen. 

Kan også bruges midlertidigt af enlige der sendes hjem efter operationer eller andre hospitalsindlæggelser. Den øgede tryghed giver mulighed for tidligere hjemsendelser og mindsker antallet af genindlæggelser.

Betydning for borger

Når borgeren føler sig sikker i egen bolig, kan de klare sig selv meget længere. Dette skaber større livsglæde. Det er også stor tilfredshedsfølelse for borgeren at kunne blive i eget hjem og klare sig selv. Samtidig involveres de pårørende, som får sikkerhed for at deres ældre har det godt – også selv om de er langt væk. Systemet virker også som tyverialarm. Dette øger trygheden, når man er væk. Men det giver også vished om, at der ikke er ubudne gæster, når man kommer hjem.

Betydning for medarbejdere

Medarbejderne i kommuner og regioner kan fokusere på de opgaver, der er vigtige, idet de pårørende selv løser de simple alarmer.

Forventet økonomisk effekt for kommune eller region

Økonomien afhænger af den valgte løsning. Udgangspunktet er at kunne holde borgeren i eget hjem længere, og dermed opnå betydelige besparelser for kommunerne. Det koster ca. 1.000 kr./dag at have en borger på plejehjem, derfor vil der være betydelige besparelser. Vi hører ofte, at det er de pårørende, der presser på med at få borgeren i plejebolig, mere end det er beboeren selv. Denne løsning gør, at de pårørende kan følge med i, at alt er som det skal være. 

Et skøn må være at borgeren kan blive boende i minimum 3 måneder og ofte flere år længere. Dermed giver det besparelser i omegnen af 100.000 kr. til 1.000.000 kr.

Anskaffelsespris 

Løsningen er målrettet kommuner og boligforeninger og er derfor tilpasset store installationer. Priserne afhænger af, hvor omfattende en installation der ønskes, men starter omkring 1.900 kr. for en installation + årligt abonnement på ca. 650 kr. for en basisløsning med trykalarm.

Forventet levetid 

10 år +

Udgifter til evt. montering 

Vil kunne installeres af en elektriker på 20-30 minutter afhængig af hjemmets størrelse

Forventede årlige driftsudgifter 

Se anskaffelsespris. Batterier skal udskiftes hvert 3-5 år og koster ca. 30 kr./sensor og 5 minutters arbejde for en pedel.

Stilles der særlige krav? 

Kræver kun et el-stik til gatewayen. Alle sensorer kører på batterier med en levetid på 3-5 år. Checkmarks advarer, når batterierne trænger til udskiftning.

Er produktet til personlig brug? 

Produktet er tænkt til installation i et hjem, men kan flyttes til et nyt hjem.

Er produktet til træning?

Nej.

Undervisningsbehov

10-15 minutters introduktion er normalt nok for en beboer og pårørende. De fleste pårørende vil kunne anvende systemet uden introduktion.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK? 

Ja, CareWare 2017.

Erfaringer 

Systemet er implementeret i flere kommuner i England. Selv om systemet er danskudviklet har vi haft størst opmærksomhed i UK.

Eventuelle cases 

Læs om en case fra England (på engelsk)(nyt vindue).