Et intelligent og mobilt nødkald, hvor der kan tilsluttes nærhedskontakt, pust-sug kontakt, stemmestyret kontakt eller almindelig 0/1 kontakt. Nødkaldet er udviklet til brugere med ALS, hjerneskade, muskelsvind, tetraplegi eller CP, samt for andre med behov for nødkald.

AssistX Mobil består af: 

  • En mobil batteridrevet modtager med bælte clips
  • En mobil batteridrevet sender.
  • Der medfølger 2 USB ladere. 

Batteritid mindst 15 timer.

Modtageren kan give alarm med blinkende lys og eller vibration. Displayet viser navnet på den bruger alarmen kommer fra. 
En modtager kan tilkobles til flere sendere lige som en sender kan tilkobles til flere modtagere. Sikkerheden på systemet er meget højt, da det intelligente system overvåger kabler, stik og batteri.

Formål 

At give tryghed for brugeren samt personer omkring brugeren.

Målgruppe 

Borgere med ALS. rygmarvsskade eller lignende.

Betydning for borger

Giver øget tryghed.

Betydning for medarbejdere

Produktets driftsikkerhed giver mindre stress.

Forventet økonomisk effekt for kommune eller region

Anskaffelsespris

Afhænger af den valgte løsning. Se produktblad.

Forventet levetid

4-6 år.

Udgifter til evt. montering 

Afhænger af den valgte løsning.

Forventede årlige driftsudgifter 

Afhænger af den valgte løsning.

Stilles der særlige krav? 

Afhænger af den valgte løsning.

Er produktet til personlig brug?

Ja - er tilpasset brugerens behov.

Er produktet til træning? 

Nej.

Undervisningsbehov 

1 time.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK? 

Nej.

Erfaringer 

Institut for Syn og Hørelse, 9200 Aalborg SV.