ViewCare

En virtuel skærmløsning, der kan forbinde en behandler og en borger sammen i en videokonference. Formålet er at kunne levere nogle af kommunens ydelser virtuelt, og dermed frigive ressourcer til andre komplekse opgaver. 

LiveCare kan bruges af alle behandlere i en kommune. Vi leverer udstyr og netværk til borgerne såvel som til medarbejdere, således at teknikken virker hver gang den bruges. Kommunen kan også anvende eget udstyr.

Borgeren skal kun betjene 1 knap, når behandler ringer op, eller hvis borger har behov for at ringe en behandler op. 

Formål 

At frigive ressourcer i kommunen ved at kunne levere ydelser via et virtuelt besøg, med samme faglighed som ved et fysisk besøg, i borgerens eget hjem. 

Målgruppe 

Borgere der modtager hjemmepleje, sygepleje eller bostøtte ydelser i eget hjem. 

Betydning for borger

Virtuelle ydelser kan være med til at sikre, at ydelser leveres på mere præcise tidspunkter. Borgerne vil opleve, at de i højere grad bliver guidet og støttet i hverdagens opgaver eller handlinger. Borgeren vil i nogle tilfælde opleve at kontakten er mere nærværende. 
Borgere med fx angst eller sygdomsspecifikke udfordringer, der kræver hurtig kontakt til en behandler, kan ved et tryk på skærmen være i visuel kontakt med en fagperson. 

Betydning for medarbejdere

Nogle besøg kan overgå til virtuelle besøg, der løses på farten i en travl hverdag og køreliste. Medarbejderen kan minimere den tid, det tager at køre ud og tilbage hos nogle borgere. 

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Kommunen kan spare 8-10 minutter i gennemsnit pr omlagt besøg. Den økonomiske effekt varierer fra kommune til kommune, da der somme tider frigives ressourcer til andre opgaver i organisationen. Hos andre kommuner anvendes frigivelsen af ressourcer til en effektivisering på budgettet.

Anskaffelsespris 

Forventet levetid 

Produktets levetid er som udgangspunkt være vedvarende i takt med, at der sker en udvikling. 

Udgifter til evt. montering 

Dette afhænger af løsningsmodel. Som udgangspunkt uddannes plejepersonale til at opsætte og nedtage skærme hos borgere. 

Forventede årlige driftsudgifter 

Stilles der særlige krav?

Såfremt kunden ønsker at kunne foretage virtuelle skærm-besøg fra kontoret, anbefales det at der indrettes et ”roligt” rum eller hjørne, hvor skærmen opstilles. 

Kunden kan vælge om de ønsker at anvende eget netværk. Borgere kan koble udstyr til eget netværk, men ofte vil skærmen blive koblet op til vores netværk for at sikre en stabil og sikker forbindelse. Produktet er fleksibelt hvad dette vedrører. 

Vi stiller også et eget udviklet særligt netværk op i hjem og områder, hvor netværksdækning er dårlig. Dette udstyr kan også monteres i kommunens biler for at sikre, at behandler har netværk hele tiden. 

Udstyret kræver el-tilslutning. 

Er produktet til personlig brug?

Skærmen kan genanvendes, efter en forskreven rengøring når en skærm tages fra en borger og leveres til en anden. 

Er produktet til træning? 

Udstyret kan anvendes til træning i af borger i eget hjem i den periode, borgeren måtte have brug for dette. 

Det er muligt at træne flere borgere på samme tid. 

Undervisningsbehov

For borgeren kræves der, at medarbejderen sætter 10 minutter af til at lave et par prøveopkald, når udstyret er opsat. 

For medarbejderen anbefaler vi at man uddanner nogle nøglepersoner på en workshop af 4 timers varighed. Derefter foregår undervisning via sidemandsoplæring på det udstyr, man anvender i kommunen – hvilket i gennemsnit tager 2 minutter pr medarbejder. 

Har produktet tidligere været præsenteret i DK? 

Ja, vi har også storskala projekter i gang i flere af landets kommuner i dag. 

Erfaringer

Vi har kørt projekt med Viborg, Randers. Esbjerg, København, Holbæk, Roskilde, Lolland og Horsens kommuner. Region Nord, Midt, Syddanmark, Hovedstaden og Region Sjælland blandt andre. 

Eventuelle cases

Links til nogle videoer, der illustrerer, hvordan teknikken anvendes fra et borger- og et medarbejderperspektiv.  Borgerinterviews.
Aage, sygeplejerske og sosuassistent.
Alf og hjemmeplejen
Ove og hjemmeplejen.