Et innovativ vende- og forflytningssystem, der er en kombination af eldrevet vendelagen og sengehest.

Formål

Vending af sengeliggende patienter.

Målgruppe

Ressourcesvage sengeliggende borgere og patienter.

Betydning for borger

Øger værdigheden ved ophold i plejesengen, da den sengeliggende - ud over at være skærmet af sengehesten - stadig er etisk og værdigt placeret med frit udsyn til omgivelserne.

Betydning for medarbejdere

Forbedrer arbejdsmiljøret og øger sikkerhed ved arbejde omkring plejesengen, hvor vending og forflytning udføres let og diskret.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Kan anvendes 1 til 1, og er derved ressourcebesparende både mht. til planlægning og udførelse af plejeopgaver. (koordinatoropgaver, samkørsel, plejetid) .

Anskaffelsespris

25.000,- kr. 

Forventet levetid

Ca. 10 år.

Udgifter til evt. montering 

Opstilling og nedtagning af kan udføres af kommunens egne teknikere. Opstilling og nedtagning på ca. 10-20 min. (ingen udgifter til ekstern montør/servicetekniker eller koordinering med ekstern montør tekniker).

Forventede årlige driftsudgifter 

Årlig service kan efter oplæring udføres af kommunes egne teknikere (dvs. ingen udgifter til ekstern montør/servicetekniker).

Stilles der særlige krav?

Nej .

Er produktet til personlig brug?

Er produktet til træning? 

Undervisningsbehov

1-2 timer.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK? 

Erfaringer