Interaktiv loftsophængt projektor, der projicerer forskellige spil og bevægelige elementer ned på et bord.  De bevægelsesfølsomme sensorer sørger for, at der kommer en reaktion i spillet, hvis der bevæges en hånd ind i sensorfeltet. 

Dette produkt er udviklet specielt til målgruppen for folk med demens i moderat til sent stadie. Der indgår ingen konkurrence elementer, da alle skal kunne bidrage og nyde godt af at være med i fællesskabet, og føle at de mestrer dette, da intet kan gøres galt.
Det er meget enkelt i brug, så alle kan finde ud af det efter en kort gennemgang.

Formål 

Et aktivt og værdigt liv med demens.

Målgruppe 

Borgere med demens i moderat til sent stadie, samt såvel personale, pårørende og frivillige til den gruppe.

Betydning for borger

Mange borgere oplever en følelse af glæde og det at kunne være med i en social sammenhæng på trods af demensen. Nogle er aktive, andre mere passive, men alle er med i fællesskabet omkring bordet. 

Betydning for medarbejdere

Kan bruges på flere måder.Et godt redskab til et stimulerende samvær igennem en travl og presset hverdag, da Tovertafel kan køre af sig selv, fx gennem morgen og aften-procedurer. Derudover kan Tovertafel bruges målrettet terapeutisk, blandt andet til at foregribe uro af forskellig art.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Det er en investering i en aktiv og værdig periode for folk med demens, der samtidig ofte skaber en positiv stemning i rummet.

Anskaffelsespris 

Kr. 42.000,- kr. ex. moms.

Forventet levetid 

Den skønnes til mindst 10 år med 2 års garanti (beamerlampen skønnes at skulle skiftes efter 4000 timers brug).

Udgifter til evt. montering 

Er inkluderet i pris.

Forventede årlige driftsudgifter 

900,- kr. (2.700,- kr. for 3 år). Dette er en frivillig serviceaftale, der også indeholder nye opdateringer.

Stilles der særlige krav?

(pladskrav, el/netværk o.lign.) El-stik (helst i loftet)Tilslutning til wifi (evt. hotspot) eller netstik (kun ved opdateringer).

Er produktet til personlig brug?

Er produktet til træning? 

Jo mere det integreres i hverdagen, desto mere det kan bruges, des flere gode øjeblikke får de enkelte borgere.

Undervisningsbehov

15-20 min. til personale, pårørende og frivillige.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK? 

DKDK konferencen i Nyborg, sep. 2016.

Erfaringer

Odense Kommune (Plejecenteret Dyrup Hus)Findes også i Hillerød kommune (Plejecenteret Baunehaven) og Vejle kommune (Plejecentrene Lindegården og Kløverhaven).

Eventuelle cases

Specifikke case-studier bliver for tiden udarbejdet af Active Cues research-afdeling. Hvis det ønskes, kan man få tilsendt de videnskabelige undersøgelser, som ligger til grund for udviklingen af Tovertafel,.