Er ensbetydende med ”Træning for alle”. 

De 7 forskellige Shapemaster-træningsmaskiner har indbygget el-motor og muliggør ”power-assisted” træning. 

Træning på Shapemaster baseres derfor ikke udelukkende på egen muskelkraft. Man kan således træne aktivt og passivt ud fra egne forudsætninger.

Formål 

At give ALLE mulighed for at træne.

Målgruppe 

Alle, som ikke har mulighed for at træne på traditionelt træningsudstyr - uanset fysisk, alder og vægt.

Betydning for borger

Større velvære og større livsglæde.

Betydning for medarbejdere

Ved træning kan brugerne blandt andet blive mere selvhjulpne - til gavn for medarbejderes arbejdsmiljø.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Bedre træningstilstand vil alt andet lige give færre sygedage, indlæggelsesdage mv.

Anskaffelsespris 

69.500,- kr. ex. moms og levering/montering/uddannelse.

Forventet levetid 

Min. 10 år.

Udgifter til evt. montering

Levering, montering, uddannelse = 2.500,- kr. ex. moms.

Forventede årlige driftsudgifter 

Over tid ganske små omkostninger til vedligehold.

Stilles der særlige krav?

Strøm.

Er produktet til personlig brug?

Velegnet til fælles træningsområder.

Er produktet til træning? 

Afhængig af fysisk formåen.

Undervisningsbehov

30 min.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK? 

På Health & Rehab 2016. Ellers ikke i den form, som maskinerne har nu.

Erfaringer 

Ingen ift. kommuner eller regioner.