Et vandtågeanlæg til beskyttelse i private hjem, ældrecentre og institutioner. Systemet kan bruges til enkel punktbeskyttelse eller til fuld boligbeskyttelse. 

Systemet er designet med henblik på hurtig branddetektering og hurtig automatisk brandbekæmpelse med vandtåge. Systemet har en såkaldt ”double knock” brandmeldesystem, som giver en hurtig, pålidelig og adressérbar brandalarmering. Automatisk og effektiv fordeling af vandtågen direkte på brandstedet, sammenholdt med diskret fremtræden gør systemet til ideelt system til beskyttelsemod ildebrand for ældre og personer med nedsat mobilitet.

Driften forsynes via almindelige boliginstallationer for el og vand, og kan således uden større ændringer installeres til brandbeskyttelse af de fleste boliger og institutioner.

Formål 

Skabe tryghed og trivsel for medarbejdere og redde beboerens liv, når branden opstår.

Målgruppe 

Ældre og immobile personer, som er brandudsatte.

Betydning for borger

Vil ikke påvirke hverdagen for beboeren, men derimod redde beboerens liv, når en brand opstår. 

Betydning for medarbejdere

Vil skabe tryghed for de ansatte. Når produktet er opsat hos en beboer, skal plejepersonalet ikke længere være bange for, at der opstår en dødsbrand. 

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Når der er opstår en brand (muligvis en dødsbrand), så er de efterfølgende omkostninger store. Såvel med traumer for personalet som de økonomiske omkostninger (Renovering, nye køb af diverse hjælpemidler og genhusning) 

En brand koster normalt 250.000-800.000 ved brand i en lejlighed.

Anskaffelsespris 

Total pris inklusiv alt 53.400,- kr. ex. moms.

Forventet levetid 

Det anbefales at udskifte power backup batteri i Kontrolboksen hvert 3. år. Derudover er model BB systemer udført med rustfast rørsystem, hvilket er vedligeholdelsesfrit de første 10 år. 

Udgifter til evt. montering 

Prisen er inklusiv montering og øvrige udgifter. 

Forventede årlige driftsudgifter 

Har kommunen ikke en superbruger, tilbydes det årlige eftersyn til 1.350,- kr.  

Stilles der særlige krav?

Er produktet til personlig brug? 

Er produktet til træning? 

Undervisningsbehov

Kursus til superbruger har en varighed af 8 timer. Herefter kan superbruger klare alt med produktet: opsætning, nedtagning og årligt eftersyn. Øvrige medarbejdere, der omgås beboer, bør få en kort intro om produktet.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK? 

Nej.