Kan indstilles i 3 forskellige terapifunktioner:

  • Vekseltryk (med 3-celle-cyklus).
  • Vendemadras
  • Som en kombination af vende- og vekseltryk-madras.

Madrassen kan monteres i en standard plejeseng på 85x200cm.

Er opbygget i to lag hvor luftceller er placeret på tværs i over- og undermadras. De to lag kan indstilles og programmeres individuelt vha. et touch screen display.
Er designet med 2 permanent oppustede luftceller som løber på langs af madrassens sider. De langsgående luftceller kan bistå til at lette forflytning fra sengen og øger kantstabiliteten.

Formål

Trykaflastende vekseltrykmadras til forebyggelse af tryksår ved høj risiko og ved til behandling af tryksår til og med kategori 4.  Madrassen har differentieret vendefunktion. Denne kan enten anvendes kontinuerligt eller programmeres til vending hver 6. time. 

Den langsomme kontrollerede vendefunktion sørger for stillingsskift og aflastning af kroppens udsatte punkter. Den understøtter lungefunktion og reducerer plejepersonalets håndtering i forbindelse med lejringsskift af den sengeliggende.

Målgruppe

Anbefales til

  • Sengeliggende med høj risiko for udvikling af tryksår, fx plejekrævende personer med ALS, sklerose, rygmarvsskade, eller demens.
  • Respiratorbrugere
  • Immobile personer med risiko for udvikling af lungeinfektion.
  • Personer, som har udviklet tryksår.

Madrassens brugervægt er 30-250 kg, hvilket gør den anvendelig til såvel meget små som meget store personer.

Madrassens betræk tåler maskinvask ved max 90 grader og tørretumbling ved lav temp.

Betydning for borger

Kan reducere afhængighed af plejepersonalet til at udføre lejring/vending. 

Kan programmeres så dag/nat rytmer tilgodeses. Madrassens design gør forflytning på madrassen lettere for brugeren, fx ved ind- og udstigning.

Betydning for medarbejdere

Madrassens pumpe indstiller sig automatisk efter brugerens vægt og placering i sengen. Har touchscreen display med valg mellem 8 programmer. Indstillinger kan låses, fx ved behov for skiftende indstillinger dag/nat.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Reduktion i udgifter til personale i forhold til repositionering/lejring. Også ved tunge plejekrævende personer med risiko for udvikling af tryksår, eller ved behandling af tryksår.  

Besparelse på sårprodukter, sårsygeplejetimer, bandagering mv.

Anskaffelsespris

42.200,- kr ex. moms.

Årlige driftsudgifter 

Servicering af pumpe x 1 årligt. Kan serviceres af kommunens egne teknikere efter oplæring.

Forventet levetid

5-10 år. 

Eventuelle cases

Der er i 2016 gennemført afprøvning i Københavns Kommune med gode resultater. Interesserede er velkomne til at rette henvendelse til  Katrine Sahner Witzner, Specialeterapeut, Hjælpemiddelcentret, Københavns Kommune.

Udvikling - ønsker/behov

Zibo Athene er interesserede i at indgå samarbejde/projekt med udvalgte kommuner om effektmåling ved brug af Nodec Wizard i kommunal regi.

Afprøvning i kommuner

Nodec Wizard vende madrassen afprøves og anvendes p.t. i Københavns Kommune.  Der forventes opstart af afprøvninger på flere regionshospitaler og i kommunal regi i DK i løbet af 2017.