LinkWatch TeleCare

Automatiserer de aktiviteter, som plejepersonale og pårørende foretager for at afhjælpe virkningerne af fald. 

Systemet har 5 komponenter:

  • Armbånd med indbygget faldsensor i smart design.
  • Lokal software som overvåger faldsensorerne.
  • Et lydsystem som taler til borgeren med en beroligende besked om, hvad de skal gøre.
  • En aktuatordel som fx kan tænde lyset i boligen, så borgeren kan orientere sig.
  • Et alarmeringsystem som sender besked til forudbestemte modtagere: Plejehjemspersonale, hjemmepleje, pårørende eller naboer.

Sensordelen kan suppleres med en trykfølsom måtte foran sengen, som aktiverer stemmeinstrukser fra plejepersonalet. Fx om at sidde et øjeblik, inden borgeren står op, eller at afvente, at personalet kommer.

Formål 

Give borgeren øget tryghed og hurtig intervention i forbindelse med fald, samt til faldforebyggelse.

Målgruppe 

Professionelle plejere og omsorgspersonale med ansvar for bprgere i risikogruppen.

Betydning for borger

Ved eventuelle fald beroliges borgeren med det samme. Fald kan forebygges.

Betydning for medarbejdere

Mulighed for at automatisere manuelle processer i forbindelse med forebyggelse og håndtering af fald. Kan bruges på plejehjem og hos borgere i eget hjem.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Ca. 1/3 af alle ældre over 65 år oplever at falde en eller flere gange om året. 13.000 ældre over 65 år indlægges efter et fald. 13.000 ældre over 65 indlægges efter et fald. Fald blandt ældre antages at koste op til 2% af sundhedsudgifterne, svarende til 2 mia. kr. årligt. Heraf 800 mio. kr. hos kommunerne.

Anskaffelsespris 

  • Hardware installation i boligen: Fra 9.700 kr. for en bolig.
  • Oprettelse af professionel administrationssite:  Fra 25.000 kr.

Forventet levetid 

Ingen begrænsning i levetid ud over teknologisk forældelse (>10 år).

Udgifter til evt. montering 

Teknikerhjælp: Fra 1.200 kr. pr bolig. Kan monteres uden teknikerhjælp eller af kommunens egne hjælpemiddelkonsulenter efter oplæring.

Forventede årlige driftsudgifter 

Softwarelicens og administrationsmodul for mange samtidige borgere til professionelt brug fra 150.000 kr. Prisen bliver mindre pr. borger jo flere der er tilsluttet.

Stilles der særlige krav?

Der installeres forskellige trådløse målere (sensorer) i boligen, hvilket kan gøres uden særlig teknikerhjælp. Der skal etableres internetforbindelse til webbaseret administration.

I forhold til datalovgivning bliver ingen data lagret i systemet, og ingen personfølsomme data vil blive sendt ud af boligen ud over alarmbeskeder.

Er produktet til personlig brug?

Kan bruges både af professionelt pleje. og omsorgspersonale samt af pårørende.

Er produktet til træning? 

Nej.

Undervisningsbehov

Der  kræves en vis uddannelse af plejepersonalet så de kan indstille de forskellige funktioner.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK? 

Ja, ved WHINN konference oktober 2016 i Odense.

Erfaringer

Falddetektering er baseret på den mest anvendte faldsensor i Europa med flere end 250.000 sensorer i dagligt brug. 

Softwareteknologien er udviklet og afprøvet i flere EU forskningsprojekter med klinikere og plejeorganisationer i UK, Italien, Frankrig, Spanien. 

Selve funktionskonceptet er udviklet i samarbejde med IBM UK og Manchester Unity, New Zealands største operatør af individuelle pleje- og seniorboliger organiseret i ”landsbyer” med 24/7 pleje. 

Eventuelle cases

Se brochure.