Giver værdigheden tilbage til den ældre, der har behov for hjælp til ind- og udstigning af sengen.
Indstilles nemt til den rette udstigningshøjde, som lagres i styringen. Sengens udstigningshøjde er fra 42cm til 90 cm
Plejeren, der slipper for forkerte arbejdsstillinger og tunge løft.

Formål 

Give borgeren værdigheden tilbage.

Målgruppe 

Ældre, handicappede, 

Betydning for borger

Giver borgeren i eget hjem værdigheden tilbage. Borgeren vil opleve en større grad af uafhængighed. 

Den meget simple betjening og forudsigelige kørselsmønster gør sengen til et godt hjælpemiddel for borgere, der bor i eget hjem.

Betydning for medarbejdere

Slipper for tunge løft og oplever færre konflikter i forbindelse med pleje af demente borgere,Bedre arbejdsstillinger ved pleje.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

For borgere, der bor i eget hjem og har brug for at få hjælp til at komme i og ud af sengen, er der store besparelser at hente. Her vil investeringen være tjent hjem i løbet af nogle få måneder. 

Færre arbejdsskader på pleje.

Anskaffelsespris 

56.000,- kr.

Forventet levetid 

10 år.

Udgifter til evt. montering

 

Forventede årlige driftsudgifter 

Sengen er vaskbar og kan køres i sengevasker.

Der er et minimum af vedligehold på sengen.

Sengen er udført i aluminium og rustfrit stål.

Stilles der særlige krav?

Sengen kræver 220V AC.

Er produktet til personlig brug?

Ja.

Er produktet til træning? 

Nej. 

Undervisningsbehov

Ca 10 min.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK? 

Ja.

Erfaringer

Faaborg-Midtfyn, Brøndby og Københavns kommuner.