Formål 

Fremme brugen af de indsamlede data, og derved lette inkontinensplejen for både personale og blebrugeren. 

Målgruppe 

Inkontinente borgere med neurologiske eller kognitive udfordringer.

Betydning for borger

Øget livskvalitet. Bedre nattesøvn. Bedre tilpasning af produktvalg. Betydning for medarbejdere
Lettere og mere relevante arbejdsgange inden for inkontinensområdet. Godt redskab til at støtte personalets daglige beslutninger i plejen. 

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

På baggrund af erfaringer fra en række kommuner ved vi, at sensorteknologi kan bidrage til at reducere bleomkostninger med op til 25%. Der er også en række andre effekter af kvalitativ karakter. 

Anskaffelsespris 

Afhænger af situationen.

Forventet levetid 

Ikke relevant.

Udgifter til evt. montering 

Afhænger af situationen.

Forventede årlige driftsudgifter 

Afhænger af situationen.Stilles der særlige krav?

Afhænger af valgt løsning. 

Er produktet til personlig brug?Afhænger af det totale behov/situationen og logistik. 

Er produktet til træning? 

Nej.

Undervisningsbehov

Afhænger af strategi for implementering og produktsammensætningen.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK? 

Ja dele af vores løsning. 

Erfaringer

Vi har arbejdet med sensorteknologiske produkter intensivt i mere end 3 år. Vi har samlet erfaringer fra 11 kommuner.