Sengebrusesystemet giver sengeliggende borgere mulighed for at få et brusebad i sengen, i stedet for at blive etagevasket med en klud.

Anvendes også i plejeboliger, eller andre steder, hvor patienter ikke kan eller bør mobiliseres, til at give et brusebad i plejesengen.

Formål

Bedre kropshygiejne, øget velvære, forbedret arbejdsmiljø.

Målgruppe

Alle, der ikke længere kan komme på badeværelset. Ældre- og plejeboliger, sygehuse mm.

Betydning for borger

At kunne blive vasket med rindende vand i stedet for en vaskeklud.

Betydning for medarbejdere

Færre løft. Øget velvære for borgeren. Ensartet bruse-/vasketemperatur.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

  • Bedre arbejdsmiljø. 
  • Reduceret tidsforbrug. 
  • Reducerede indretningsudgifter.

Anskaffelsespris

2.590 EURO (ca. 19.500 dkr.) ex. moms og levering.

Forventet levetid

Mere end 10 år ved fornuftig brug.

Udgifter til evt. montering

Svært at angive præcist.

Forventede årlige driftsudgifter 

0,30 EURO pr vask.

Stilles der særlige krav?

Adgang til el.

Er produktet til personlig brug?

I teorien kan flere anvende systemet, blot skal hver borger have sit eget badekar, og man skal sikre desinfektionen af brusesystemet.

Er produktet til træning? 

Kan anvendes til terapeutisk stimulering vha. vand.

Undervisningsbehov

30 min.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK?

Nej.