CheckMarks

Et intelligent system til at skabe tryghed i eget hjem – både for beboere og pårørende. 
Systemet kan integreres til kommunens it-systemer og alarmerer hjemmeplejen. Løsningen installeres på minutter med en smartphone. Alle sensorer er trådløse og kan derfor placeres alle relevante steder. 

Den centrale gateway har indbygget mobilkommunikation og kræver blot 230V. Ingen fastlinie er nødvendig. 
Bevægelsesmønstre analyseres - og er der ikke bevægelse i et tidsrum, hvor det forventes, alarmeres. 
Røg- og oversvømmelsessensorer alarmerer og kan samtidig slukke udstyr, som fx hårtørrer, brødrister, eller komfur. 
Fugtigheds- og temperaturmålere analyserer indeklimaet og advarer, hvis temperaturen ikke er acceptabel, og hvis der gennem længere tid har været grobund for skimmelsvamp. 
Køle- og medicinskabe overvåges for, om de åbnes. Derfor kan systemet advare demente beboere og pårørende om, at der ikke spises. eller at medicinen glemmes.

Talegenkendelse er under test for brugervenlig interaktion med beboer.

Formål 

At skabe tryghed for beboeren, så de kan blive længere i eget hjem.

Målgruppe 

Ældre i eget hjem eller i beskyttede boliger.

Betydning for borger

Beboeren får højere livskvalitet og sikkerhed.  De pårørende holdes orienteret om tingenes tilstand hos beboeren, og systemet skaber dermed også tryghed for de pårørende.

Betydning for medarbejdere

Data indsamlet fra sensorer giver medarbejderne mere viden om beboeren, og de kan dermed give en bedre service. Systemet ved også, om beboeren er ude, og kan dermed anvendes, så kommunens medarbejdere ikke går forgæves.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Store besparelser for kommunen ved at borgerne føler sig trygge i deres eget hjem og derfor bliver længere i hjemmet . Hjemmeplejen sparer tid ved ikke at skulle gå forgæves på besøg.

Anskaffelsespris 

Afhænger af funktionalitet og projektet størrelse, men starter omkring 1.500,- kr.

Forventet levetid 

10+ år.

Udgifter til evt. montering

Installeres af elektriker eller pårørende på 5-10 min.

Forventede årlige driftsudgifter 

Afhænger igen af funktionalitet og projektets størrelse, men begynder omkring 500,- kr.

Stilles der særlige krav?

Ingen særlige krav.

Er produktet til personlig brug?

1 løsning pr. hjem – men vil typisk blive leveret i større projekter af kommunen.

Er produktet til træning? 

Nej.

Undervisningsbehov

Produktet er selvforklarende og kræver ingen træning ud over den medfølgende vejledning.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK? 

Første generation blev præsenteret på CareWare 2016.

Erfaringer