Online program, hvor borger selv svarer på relevante spørgsmål vedr. helbred og de problemer, borgeren møder i hverdagen. 
Ud fra svarene stilles yderligere spørgsmål. Til slut matches borgers svar med hjælpemidler hentet fra Socialstyrelsens Hjælpemiddelbase. 
Der vises en række hjælpemidler som kan være behjælpelige med at løse de problemer, som borgeren har svaret på. Desuden vises information om, hvordan borger kan købe hjælpemidlerne. 

VITO giver tillige råd og vejledning til afhjælpning af problemet.

Ønsker borger at få hjælp eller at søge om hjælpemidlet, sendes ansøgningen videre til kommunen, der efterfølgende behandler sagen på traditionelt vis.

Kan bruges hjemme fra en computer evt. sammen med en pårørende og gør hjælpemiddelsøgningen hurtigere, nemmere og mere fleksibel. 

Holdes konstant opdateret med viden om de nyeste hjælpemidler. 

Formål

Et program, hvor borger kan orientere sig om forskellige hjælpemidler og velfærdsteknologier, der kan være med til at afhjælpe netop de problemer, borgeren selv definerer – en slags ”hjælp til selvhjælp” program.  

Er online, og det vil sige at ”hjælpen hentes”, når som helst behovet opstår. Fx når familie, børn eller børnebørn er på besøg og kan hjælpe.

Målgruppe 

Borgere med lettere funktionsnedsættelser som har brug for at orientere sig. De kan se, hvad der findes af hjælpemidler, der passer til netop de problemer, borgeren har i hverdagen.

Betydning for borger

Gør det nemmere for borgeren via internettet at kunne undersøge og få up-to-date informationer om, hvilke hjælpemidler der bedst muligt kan hjælpe på den enkelte borgers fysiske problemstillinger.

Betydning for medarbejdere

Mindre tidsforbrug på simple hjælpemiddelsager og hermed mulighed for større fokus på de tungere sager, dvs. mindsket pres på sagsbehandling.
Branchekendskab og viden om, hvordan man spørger ind til en problemstilling, tager en vis oplæringstid. Denne tid formodes reduceret, da programmet kommer med løsningsforslag, som sagsbehandler kan gå videre med.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

  • Hjælper kommunen til i højere grad at opfylde sin oplysningspligt over for borgerne mht. hvad der findes af hjælpemidler, som på bedst mulig vis kan hjælpe den enkelte borger.
  • Råd- og vejledningsspørgsmål forventes sorteret fra henvendelserne til kommunen.
  • Borgere vælger at købe hjælpemidler uden indblanding fra kommunen, dvs. nedgang i antal af henvendelser.
  • Ansøgninger, som borger vælger at sende videre til kommunen, vil være begyndende oplyste, dvs. sagsbehandlingstiden formodes reduceret.
  • Udvælger helt automatisk de mest relevante hjælpemidler ud fra den enkelte borgers beskrivelse af sine egne problemområder, dvs. antallet af fejlindkøb formodes reduceret.

Anskaffelsespris 

Den enkelte kommune kan anskaffe VITO for et engangsbeløb, som dækker oplæring af kommunens personale og borgerkonsulenter, samt overføring af viden om, hvorledes man bedst implementerer over for kommunens borgere.

Tillige kan der være tale om at integrere den enkelte kommunes indkøbsaftaler.

Forventet levetid

Bliver konstant holdt opdateret mht. den seneste viden om de nyeste hjælpemidler, og der forventes derfor ikke nogen tidsmæssige begrænsninger.

Udgifter til evt. montering 

Se svar vedr. oven for. Der er ikke nogen egentlige monteringsomkostninger, da VITO benyttes af brugeren og dennes egen computer via internettet.

Forventede årlige driftsudgifter 

Det forventes, at en kommune vil blive faktureret et månedligt beløb svarende til 50 % af den besparelse, som det giver kommunen ved, at den enkelte borger selv udfylder spørgeskemaerne, samt det faktum at VITO automatisk udvælger det bedste hjælpemiddel eller sæt af hjælpemidler for den enkelte borger – helt uden at belaste kommunens borgerkonsulenter.

Stilles der særlige krav?

Borgeren skal have adgang til egen computer, som skal have adgang til internet.

Er produktet til personlig brug?

Ja.

Er produktet til træning? 

Nej.

Undervisningsbehov

  • Borger: Intet undervisningsbehov, idet VITO indeholder den nødvendige vejledning.
  • Personalet: Intet undervisningsbehov, idet sagsbehandlerne modtager en fuldt færdig og korrekt formateret ansøgning fra de borgere, som ønsker at ansøge om et (eller flere) hjælpemiddel.
  • Kommunen: Der skal undervises i, hvorledes kommunen bedst muligt udruller VITO til kommunens borgere – herunder hvordan man bedst muligt kan informere borgerne og få dem til at og i gang med at benytte VITO.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK? 

Ja – i prototype blev afprøvet på DokkX i Aarhus.

Erfaringer

Aarhus Kommune.