TUUNO

Hjælper den unge med at få et godt nok greb om tilværelsen til at kunne bevæge sig i retning af uddannelse og arbejde. 

Formål 

At omsætte den anerkendte tilgang Tilværelsespsykologien til et dagligdags og individuelt værktøj, som den udsatte unge kan bruge som en step-by-step-guide til tilgangen. 

Målgruppe 

Unge, der har behov for støtte til at opstille mål og fastholde sig selv i at arbejde frem mod dem. I testperioden unge og medarbejdere i Aarhus Kommunes Ungdomscenter og ikke-uddannelsesparate elever i grundskolen.
Som generelt målsætnings- og fastholdelsesværktøj forventes TUUNO© også at kunne anvendes til andre målgrupper, fx borgere i misbrugs- og alkoholbehandling.

Betydning for borger

Tilværelsespsykologien bliver mere tilgængelig og brugervenlig. Det kan understøtte den enkelte unges målsætningsarbejde og fastholdelsesfokus og effektivisere læringsprocessen.  

Betydning for medarbejdere

Tilværelsespsykologien er i forvejen anerkendt og anvendt, men de fagprofessionelle efterspørger en teknologisk løsning, der kan gøre formidlingen af tilgangen enklere.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Et forsigtigt skøn er, at 5% af de unge kan gøres fri af deres nuværende ydelser eller flyttes til et billigere tilbud.

Anskaffelsespris

App’en bliver gratis. Version 2, der forventes via NemID at blive koblet til kommunens systemer, vil til brugere uden for Aarhus Kommune skulle prisfastsættes.

Forventet levetid 

 

Udgifter til evt. montering 

 

Forventede årlige driftsudgifter 

 

Stilles der særlige krav?

 

Er produktet til personlig brug?

Ja.

Er produktet til træning? 

 

Undervisningsbehov

Medarbejdere gennemgår et undervisningsforløb, bestående af 5 sessioner á tre timer. 

Efterfølgende træner medarbejderne med de unge, når de alligevel mødes. 

Har produktet tidligere været præsenteret i DK? 

Nej.

Erfaringer

-

Eventuelle cases

Endnu ikke.