Hurtig og direkte visualisering af relevant jobmulighed for den ledige, og parallelt hurtig rekrutteringsplatform for virksomhederne uden mellemled. 

Matcher hele tiden borgerens profil med de virksomheder, der ligger inden for en given radius fra, hvor borgeren befinder sig. Hvis virksomhedens jobopslag matcher mere end 85% af den lediges kompetencer, kvalifikationer og personlige arbejdsprofil, modtager den ledige en besked på sin smartphone og mulighed for at melde tilbage til virksomheden om interesse i jobbet.

Kan bruges med både iOS, Android og Windows Phone. 

Formål 

At engagerer, motivere og ansvarliggøre borgeren i jobsøgningsprocessen. 
Konceptet giver den ledige mulighed for at søge job på farten og gør så at sige borgeren til sin egen jobkonsulent.

Målgruppe 

Udvalgte segmenter af registrerede ledige over 18 år i Aarhus Kommune, som søger enten heltids, deltids eller vikarjobs. Desuden + 15-17årige, som søger elev- og læreplads eller fritidsjob. 

Derudover alle virksomheder med P-nummer i Aarhus Kommune,

Betydning for borger

Den ledige borger bliver direkte involveret og engageret i sin jobsøgning. Konceptets besked-funktion giver den ledige mulighed for at reagere og handle her og nu på matchende jobs.

Betydning for medarbejdere

Forventeligt mere tid til kerneopgaven.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Konceptet er under implementering.

Anskaffelsespris 

Udviklingsomkostninger ca. 1,400.000,-.

Forventet levetid 

Konceptet er dynamisk. Forventes at kunne leve ”evigt” med løbende udvikling og opdatering.

Udgifter til evt. montering 

Ej relevant.

Forventede årlige driftsudgifter 

P.t ukendt.

Stilles der særlige krav?

Ledig borger skal anvende smartphone og virksomheder en computer. Medarbejdere både/og.

Er produktet til personlig brug?

Personligt.

Er produktet til træning? 

Nej.

Undervisningsbehov

Minimalt. Der er udarbejdet instruktionsvideoer til både borgere, virksomheder og medarbejdere med hhv. dansk, engelsk og arabisk indtaling.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK? 

Ja – på Velfærdens Innovationsdag 2017.

Erfaringer

Testet og afprøvet i Aarhus Kommune.