Digital livshistorie er et kommunikationsredskab, som er værdifuldt for mennesker med demens, andre hukommelseslidelser, og for mennesker med varigt nedsat psykisk, fysisk funktionsniveau. Desuden er det et værktøj til at bekæmpe ensomhed. 

Det er en digital platform, hvor man kan dels kan gemme sin livshistorier i tekst, video, billeder - herunder indtale lydfiler -, dels printe sin egen livsplakat.  Man kan dele sin livshistorie med dem, man ønsker, og definere, hvem der skal være arving af livshistorien, den dag man ikke længere er her. 

Formål 

Omsætter værdighed og identitet til virkelighed i plejen. Øget livskvalitet og tryghed for beboeren, plejepersonalet og de pårørende. Tidsbesparende og succeskriterier vil fx være, når én medarbejder kan klare en opgave med udgangspunkt i livshistorien, det før var nødvendigt at være flere om.

Målgruppe 

Ældre er den primære målgruppe, men alle kan benytte Min Livshistorie til at skabe deres eget fingeraftryk gennem fortællingen af de vigtigste minder.

Betydning for borger

Samtaleemner og aktiviteter, der tager udgangspunkt i borgerens livshistorie, gør at borgeren føler sig værdifuld (bevarer sin identitet og værdighed), tryg og har en form for samhørighed med personalet. Tryghed er altafgørende i det samarbejde, borgeren og personalet skal have. Jo hurtigere den opstår, desto nemmere bliver indflytningen og hverdagen for begge parter. 

  • Skaber flere stjernestunder for borgeren, de pårørende og personalet. 
  • Giver værdig pleje og omsorg.
  • Værdifuldt værktøj til samvær med familie, besøgsvenner m.m.

Betydning for medarbejdere

Er nemt at anvende for plejepersonalet i hverdagen.  Ved at kende beboerens livshistorier, herunder hvad der er værdifuldt for den enkelte, kan man bl.a. nedsætte eller helt undgå magtanvendelse og urolig adfærd, da man nu har bedre forståelse for beboerens handlinger og hvordan vedkommende agerer. Personalet får meddelelser fra borgerens livshistorie, når der er mærkedage, så personalet har noget værdifuldt at tale med borgeren om. Der forventes et bedre arbejdsmiljø, idet der skabes mere ro hos beboerne. 
Bedre kommunikation med de pårørende, som også får en aktiv rolle, og på distancen følge med i beboerens aktivitet. Mere livsglæde og samhørighed. Mindre sygefravær hos personalet. Hurtig og nem tilgang til de vigtigste elementer i beboerens livshistorier, vaner, religion, interesser m.m. og dermed mindre risiko for fejlbehandling.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Nemmere at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Den digitale livshistorie vil også kunne lette introduktion til beboerne for nye medarbejder, elever og ferieafløsere. Ferieperioder er ofte særligt belastende for svage beboere, fordi det faste personale er væk. Dermed kan ske fejlbehandling pga. manglende kendskab til beboerens livshistorie, vaner, værdier. Når der er et godt samspill mellem beboeren og personalet går plejen nemmere og hurtigere, hvilket er tidsbesparende.

Anskaffelsespris 

Forventet levetid 

Udgifter til evt. montering 

Forventede årlige driftsudgifter 

Stilles der særlige krav?

Pc, ipad eller tablet til rådighed. 

Er produktet til personlig brug? 

Er produktet til træning? 

Undervisningsbehov

Grundet yderst brugervenlig platform, vil undervisning begrænse sig til 2 timers workshop for medarbejderne.  

Har produktet tidligere været præsenteret i DK?

Ja. 

Erfaringer

Herning Kommune.