MemoPlanner 3 til Android

Et tids- og planlægningsredskab, som afvikles på en Android platform. Softwaren starter op med det samme og giver adgang til kalender med symbolstøtte og talesyntese, billedkalender, nedtælling, sms-funktion og Skype mulighed og kontaktoversigt. 

Alle funktioner er enkle og brugervenlige. Det kan indstilles, hvor mange funktioner borgeren skal have adgang til. Der kan lægges kode på, hvis borgeren ikke selv kan administrere sine aftaler. 

Støttepersoner kan med borgerens tilladelse logge sig på og tilpasse borgerens kalender fra deres kontor. 

Kan indstilles og tilpasses meget personligt i forhold til den enkelte borgers behov. 

Der kan laves en visuel oversigt over dagligdagens aktiviteter. Der kan tilføjes alarmer for at minde borgeren om aftaler og aktiviteter. Aktiviteterne kan deles op i mindre dele, så borgeren kan få en liste af delaktiviteter at gå frem efter. 

Formål

At hjælpe borgeren til at få en bedre tidsfornemmelse, en struktur og et overblik i dagligdagen. Der kan indlægges alarmer i løbet af dagen, som kan minde borgeren om aktiviteter og aftaler, så borgeren husker dem og forhåbentlig gennemfører dem. 
Er udviklet for at hjælpe borgere med kognitive vanskeligheder til at bibeholde så højt et aktivitetsniveau som muligt. 

Målgruppe 

Borgere med kognitive vanskeligheder i forhold til tid, struktur, hukommelse og overblik. Dvs. borgere med følger efter apopleksi, hjerneskade, ADHD diagnose eller lignende.

Betydning for borger

Kan holde borgeren fast i forhold til tid, struktur og aftaler. Overblik og struktur på kalenderen medvirker til nedsat stress og uro hos borgeren.

Betydning for medarbejdere

Borgeren kommer afsted til aftaler omkring træning, tandlægebesøg, familiebesøg. Medarbejderen skal bruge mindre tid på vejledning af borgeren i forhold til tid og aftaler, og kan efter behov logge sig på borgerens kalender og lave evt. rettelser. 

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Nogle borgere behøver ikke længere daglige besøg mhp. kalendersystem og gennemførelse af aktiviteter i løbet af dagen.  Muligheden for fjernstyring giver personalet mulighed for at  spare tid til transport og nogle hjemmebesøg. 

Anskaffelsespris 

MemoPlanner Large 24'': 22.895,- kr. ex. moms.
MemoPlanner Medium 11'': 15.595,- kr. ex. moms.

Forventet levetid 

Alt efter brug 4-5 år.

Udgifter til evt. montering 

Den store model er forberedt til montering på væg. Dette vil kræve ca. 1-2 timers arbejde af en montør.

Forventede årlige driftsudgifter 

Sælges som en komplet løsning med engangsbetaling. En serviceaftale med Aabentoft kan aftales. 

Stilles der særlige krav?

Skal enten være tilsluttet strøm hele tiden eller lades op om natten. Skal den kunne fjernstyres, så skal den kobles op på et netværk.

Er produktet til personlig brug?

Er udviklet til personligt brug. Der kan gås ned i detaljer omkring enkelte aktiviteter, der kan tilføjes personlige kontaktpersoner og personlige billeder.  I nogle bomiljøer kan en MemoPlanner dog godt fungere som en fælles oversigt over dagens aktiviteter, samt det tilknyttede personale.

Er produktet til træning? 

Er udviklet som et kompenserende personligt hjælpemiddel. 

Undervisningsbehov

Optimal brug kræver mindst 2 timers instruktion i brugen og 2 timers opfølgning. 

Har produktet tidligere været præsenteret i DK? 

Den første generation af MemoPlanner blev præsenteret på HITmessen 2008. Der er dog udviklet meget på produktet siden da. Noget helt nyt er fx, at der ikke længere er tale om en Windows tablet men en Android tablet. Denne ændring muliggør en kombination med en Android smartphone, således at kalenderen også kan ses på telefonen. 
Selve brugerfladen er blevet mere intuitiv, brugervenlig og moderne i udseendet. 

Erfaringer

Bliver først frigivet til salg i DK i april måned, så erfaringerne fra netop denne model er endnu ret begrænsede. Men de tidligere modeller bliver anvendt flere steder rundt omkring i landet, fx i Københavns kommune og region Hovedstaden, Lejre kommune, Næstved kommune, Stevns kommune, Lolland kommune, Middelfart kommune, Aabenraa kommune og Region Nordjylland.