Interaktivt bord, hvor brugeren interagerer med projektioner direkte på et eksisterende bord. 

Det præcise sensor system betyder, at elementerne på bordet reagerer omgående på brugerens bevægelser, uanset mentalt niveau. Det betyder, at brugeren får en umiddelbar oplevelse af aktion – reaktion. Ud over at interagere med hænderne, kan brugeren også aktivere bordet med fx en lommelygte, en bold, en kost m.m. Dette giver brugeren motivation til at undersøge de muligheder, som bordet tilbyder – og i samarbejde og interagere med de andre rundt om bordet.  Herved trænes fin- og grov motorik, kognitive evner, samarbejde samt reminiscens. 

Ud over de faste 50 applikationer kan der med en ekstra softwarepakke og medfølgende kursus laves uendeligt mange egne applikationer med brugerens eget materiale, såsom billeder, video og lyd. Der kan ligeliges laves individuelle playlister til hver enkelt bruger eller faggrupper, som fx fysioterapeuter. 

Fås som mobil enhed, der kan køres fra bord til bord – eller fastmonteret loftenhed.

Formål 

Træne motorik og koordination. Styrke og bevare de kognitive evner
Skabe fællesskab og fælles oplevelser. ”Vække” den demente og finde vinduet til samtale og udvikling.
Reminiscens, arbejde med det kendte liv via bevægelse.

Målgruppe 

 • Plejecentre med demensafsnit.
 • Institutioner for fysisk og psykisk handicappede.
 • Genoptrænings- og rehabiliteringscentre.

Betydning for borger

 • Fastholde og forbedre fin og grov motorik, øje-hånd koordination. Fastholde kognitivt niveau.
 • Øge mulighederne for aktivt samvær med øvrige beboere. Opleve glæde, begejstring og latter
 • Give mulighed for med fysisk aktivitet at gå ned ad ”Memory Lane” med eget materiale.

Betydning for medarbejdere

 • Med det interaktive bord kan man nå ind til borgere, man ikke tidligere har haft den form for kontakt med. Man møder sider af borgeren, som man ikke kendte.
 • Velegnet til at vække borgeren - arousal
 • Kan anvendes som aggressions- eller angstdæmper, eller som afledning
 • Letter aktiveringen - både af den enkelte borger og i fællesskabet med andre.
 • Kan anvendes både i fællesarealer og i borgerens egen lejlighed.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Øget arbejdsglæde hos personalet med denne nye kontakt- og træningsmulighed til borgeren og øget livsglæde hos borgeren er svært at opgøre økonomisk. Men meget generelt set udløser det færre sygedage for både personale og borger.  

Anskaffelsespris 

Afhængig af type fra ca. 75-100.000,- kr. inkl. softwarekursus.

Forventet levetid 

Software kan opdateres og fornys til stadighed. Hardware min. 10 år. 

Udgifter til evt. montering

Mobile enheder ingen, loftmonteret ca. 5.000,- kr. 

Forventede årlige driftsudgifter 

Der er ingen faste årlige driftsudgifter udover meget lidt strøm.

Stilles der særlige krav?

Nej.

Er produktet til personlig brug?

Kan både bruges personligt og af op til 4 – 5 deltagere.

Er produktet til træning? 

Produktet er både til træning, underholdning og samarbejde. Der er ingen faste anbefalinger til tid.

Undervisningsbehov

Standard udgave er lige til at anvende med helt enkel fjernbetjening. Softwarekursus til medarbejdere tager cirka 2 timer. 

For borgeren er det umiddelbart intuitivt at anvende. 

Har produktet tidligere været præsenteret i DK? 

Dette produkt til bord er helt nyt i DK. Vi har i forvejen interaktive gulve og vægge. 

Erfaringer

Viborg Kommune, Gentofte Kommune, Næstved Kommune. Århus Kommune ved DokkX. København Kommune ved Metropol.