Fokusområde 3 - Fællesskab og kommunikation

Fokus var på teknologier, der kan understøtte et selvstændigt liv trods omfattende funktionsnedsættelse.

Teknologierne var rettet mod borgere, der har behov for handicapkompenserende ydelser, uanset om de bor i eget hjem eller på institution, fx praktisk hjælp og støtte eller kompenserende hjælpemidler til afhjælp­ning af fysiske, kognitive og psykiske udfordringer.