Et nyudviklet dansk system, der sikrer ældre en tryg tilværelse i egen bolig. 

Se en kort demonstration (nyt vindue).

Systemet er enkelt: En tryghedssensor installeres i hjemmet - og den kommunikerer direkte med en app på din smartphone.

Omsorgspersoner og pårørende får dermed omgående livsvigtig information eller tilkald - uanset hvor de befinder sig.

Tryghedssensoren registrerer, at bevægelsesmønstret i hjemmet er normalt. Mangler der bevægelse indenfor et aftalt tidsrum, afgives der straks et varsel, som går direkte til de pårørende, der er tilmeldt systemet.

De tilmeldte pårørende får samtidig adgang til en række kontaktpersoner, som er knyttet til brugeren, og særlige oplysninger om fx adgangsforhold og medicin. 

Indeholder også et trådløst tryghedskald. Tilkaldet går direkte til de pårørende, der er tilmeldt systemet. Dét sikrer lynhurtig responstid. 

SeniorTryghed® er samtidig en effektiv røgdetektor. Er uheldet ude, vises alarmeringen på telefonens display - og man kan straks tage handling på brandalarmen. 
SeniorTryghed® Plus er et tilvalg, hvor tryghedssensoren udvides med en effektiv tyverisikring. 

Formål

Sikring af personer i egen bolig.

Målgruppe 

Ældre i egen bolig og deres pårørende.

Betydning for borger

Sikkerhed – øget livskvalitet.

Betydning for medarbejdere

Sikkerhed hos borgeren giver mindre stress.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Ingen unødige tilkald.

Anskaffelsespris

Basispakke kr. 2.695,- kr, incl. moms.

Forventet levetid 

Min. 5 år.

Udgifter til evt. montering 

Ingen.

Forventede årlige driftsudgifter 

Abonnement pr. md. 169,- kr. incl. moms.

Stilles der særlige krav?

Nej.

Er produktet til personlig brug?

Ja.

Er produktet til træning? 

Nej.

Undervisningsbehov

Ingen.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK? 

Nej.

Erfaringer

Kun anvendt privat.

Eventuelle cases

Kan oplyses efter aftale.