Permobil-kørestolen er kørt op i ståposition, og brugeren står op og læser i en bog fra øverste hylde i en reol på et bibliotek.

Permobil F5 VS

En elektrisk kørestol til kørsel både inde og ude - også i udfordrende terræn. 
Kørestolen kan programmeres til at rejse brugeren på forskellige måde. Rejsningsmønstret kan programmeres, så det passer til den enkelte bruger.
Ståfunktion gør det muligt for brugeren at komme op i stående stilling. Dette giver mulighed for at komme op i øjenhøjde med andre i sociale sammenhænge, samtidig med at det gør det muligt at udføre aktiviteter som fx køkkenarbejde eller at kunne stå op og tisse. Dvs. at borgeren bliver mere selvhjulpen. 
Derudover et der en lang række fysiologiske effekter ved at komme op og stå, som fx forøget blodcirkulation, bedre fordøjelse, forbedret vejrtrækning, reduceret spasticitet, forebyggelse af kontrakturer, vægtbæring på knoglerne og 100% trykaflastning.

Kørestolen er udstyret med en memory funktion, der giver mulighed for forprogrammering af 3 forskellige siddestillinger, som stolen altid kan finde tilbage til.
Hvis brugeren er gledet frem i sædet, kan kørestolen sætte brugeren helt tilbage i sædet igen – dette vil blive demonstreret på Careware ved forespørgsel.

Formål 

  • At give brugeren mulighed for at være mobil både inde og ude. 
  • At kunne deltage i sociale sammenhænge.
  • At kunne skifte stilling i sædet.
  • At kunne komme op og stå.

Målgruppe 

Alle, der har evnen til at komme op i stående position og tåler vægtbæring på fødderne.

Betydning for borger

Oplevelsen af større frihed og mobilitet.Mulighed for at komme op i øjenhøjde med andre mennesker i sociale sammenhænge – både vha. ståfunktionen og sædehejsen.

Betydning for medarbejdere

Spastiske brugere bliver lettere at hjælpe, da ståfunktionen er med til at reducere spasticitet.Sædet på kørestolen kan hejses højt op, så hjælperen opnår en god arbejdsstilling.   
Da brugeren selv kan køre sin elektriske kørestol, aflastes hjælperen, da stolen ikke skal skubbes frem. 

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Reduktion af udgifter til tryksskadebehandling og fysioterapi. Større grad af selvhjulpenhed, som også kan give økonomiske fordele.

Anskaffelsespris 

Ca. 135.000 kr. for standard konfiguration.

Forventet levetid

Ca. 6-12 år afhængig af bruger.

Udgifter til evt. montering 

Forventede årlige driftsudgifter 

Stilles der særlige krav?

Skal oplades med 220V.

Er produktet til personlig brug?

Denne model er et personligt hjælpemiddel, der skal tilpasses brugeren.

Er produktet til træning? 

Nej, men det har også en trænende effekt.

Undervisningsbehov

Der kræves ingen undervisning. Der bliver foretaget en grundig produktgennemgang ved afprøvning og aflevering af den elektriske kørestol, hvilket er tilstrækkeligt for at kunne anvende kørestolen optimalt.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK?

Denne elektriske kørestol har været tilgængelig på det danske marked siden maj 2015. 

Erfaringer

Odense, Aalborg, Kerteminde, Assens, Vesthimmerland og Københavns kommuner.