Henvender sig til borgere, som har funktionsnedsættelser i overkroppen eller har problemer med balancen, når bukser og underbukser skal trækkes op og ned i forbindelse med et toiletbesøg.
I modsætningen til nuværende hjælpemidler stilles minimale krav til brugeren. Man skal blot kunne stå og samtidig betjene et joystick eller to knapper.
Er udstyret med armlæn på hver side af toilettet. De følger borgeren op og ned, når denne skal sætte sig på toilettet og rejse sig igen. Dermed befinder armlænene sig hele tiden i den højde, der er behov for, og kan yde en ekstra støtte.

Formål

At gøre borgere med funktionsnedsættelse i fx hænder, arme eller skuldre helt eller delvist selvhjulpne i forbindelse med toiletbesøg. Dermed opnår borgerne en øget livskvalitet, personalet en bedre medarbejdertrivsel og kommunerne en reduktion af behovet for plejeassistance.

Målgruppe

Borgere, der grundet nedsat funktionsevne (apopleksi, sklerose, gigt, muskelsvind, alderdom etc.) er ude af stand til at håndtere af- og påklædning af benklæder i forbindelse med toiletbesøg. Funktionsnedsættelsen kan være medfødt eller opstået senere efter sygdom eller ulykke. Diagnosen er ikke afgørende, men de følger borgeren har på grund af lidelsen.

Betydning for borger

Når førligheden er nedsat, kan det være vanskeligt at klare toiletbesøgene på egen hånd. Melvin kan trække underbukser og bukser af og efterfølgende på igen i forbindelse med et toiletbesøg. Dette kan udskyde hjælp fra plejepersonale og dermed forlænge eller genvinde borgerens selvhjulpenhed.

Betydning for medarbejdere

Giver friheden tilbage til borgeren. Det betyder, at der frigøres betydelige ressourcer til andre velfærdsydelser, når plejepersonalet nu kan bruge tiden på andre opgaveer.
Forbedret psykisk arbejdsmiljø for plejepersonale - færre intimsituationer og mindre dårlig samvittighed ved ventetid.
Forbedret fysisk arbejdsmiljø for plejepersonalet - færre uhensigtsmæssige arbejdsstillinger. Dette kan mindske risiko for arbejdsskader for personalet.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Frigørelsen af ressourcer er betydelig. Toiletbesøg finder ofte sted op til 6 gange eller mere på et døgn. Denne tid kan således bruges på andre plejeopgaver. Det betyder, at produktet har en tilbagebetalingstid på under et år.

Anskaffelsespris

95.000,- kr.

Forventet levetid

5 år.

Udgifter til evt. montering

Inkl. i prisen.

Forventede årlige driftsudgifter

Det anbefales at tegne en serviceaftale til 3.000,- kr. årligt.

Stilles der særlige krav?

Forudsætter brug af bukser med elastisk linning, og der vil være behov for en stikkontakt på badeværelset.

Er produktet til personlig brug?

Produktet er kun til personlig brug.

Er produktet til træning?

Nej.

Undervisningsbehov

En superbruger undervises i 2 timer og er derefter i stand til at undervise borgeren i brugen.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK?

Ja.

Erfaringer

Produktet blev klar til salg i efteråret 2016 og Aarhus Kommune er lige nu i gang med at teste.