To sundhedspædagogiske træningsredskaber, som er udviklet i samarbejde med terapeuter og brugere. Anvendes af kommuner, som ønsker at frigøre ressourcer ved hjælp af øget patient selvhjælp.

Gør det muligt for patienter at udføre en del af rehabiliteringen hjemme, med hjælp fra terapeuten og den nye teknologi. Det er fx dokumenteret, at

ICURA trainer dels kan frigive ressource, dels har et godt klinisk resultat og tilfredse patienter og terapeuter. Dokumentationen stammer fra fire kommuner og kliniske studier af 316 patientforløb.
Består af en smartphone og tilknyttede sensorer. Patienten får løsningen med hjem i forbindelse med et træningsforløb i kommunen. Når patienten træner med systemet, får han eller hun direkte feedback på de øvelser, der udføres. På centret kan den tilknyttede fysioterapeut løbende følge med i patientens fremskridt og justere træningsplanen online.

Formål

At kommuner kan tilbyde deres borgere genoptræning af god kvalitet for færre ressourcer, og med en større fleksibilitet.

Målgrupper

Patienter med behov for diagnosespecifik genoptræning.

Patienter med behov for vedligeholdende træning – evt. som del af hverdagsrehabilitering.

ICURA activity retter sig mod en bredere målgruppe af borgere. Denne målgruppe omfatter borgere, der er svækkede efter et længevarende sygdomsforløb eller borgere med kroniske lidelser som KOL, diabetes eller hjerte/karsygdomme. Det kan også være borgere, der er for svækkede til at overkomme transporten til og fra de kommunale centre.

Betydning for borger

Borgerne får en bedre støtte i den daglige træning og mulighed for et mere fleksibelt forløb. De kan træne i egne omgivelser, når de vil, og hvor de vil. Træningen kan foregå på jobbet for de erhvervsaktive, eller i haven eller sommerhuset. Der er høj patienttilfredshed hos borgere, der har trænet med ICURA..

Betydning for medarbejdere

Fysioterapeuter finder det attraktivt, at teknologien gør det muligt at tilbyde borgerne et mere individuelt og fleksibelt tilbud. De oplever det som en motiverende og pædagogisk støtte af borgernes hjemmetræning.
Terapeuterne oplever en ny og mere konsulentagtig rolle, som er spændende og motiverende. Det er også krævende, og man skal være teknologiparat og rustes til opgaven. Når de skal mødes med borgeren, kan det blive mere målrettet i forhold til borgernes problemstillinger.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Muliggør en besparelse på kommunernes transportudgifter. Denne besparelse varierer if til den enkelte kommunes kørselsaftaler. Desuden kan ressourcer anvendt på fysioterapi reduceres, og medarbejderne kan frigøre tid til andre opgaver.

Eventuelle cases

Erfaringer med ICURA trainer er opsummeret i rapporten: ”Evaluering af genoptræningsforløb med ICURA trainer tilbudt borgere med ny hofte eller nyt knæ”. Rapporten er udarbejdet af projektleder Berit Rask (Gentofte Kommune) på vegne af Gentofte Kommune, Rudersdal Kommune, Gladsaxe Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune.