Den mest avancerede exohandske til genoptræning af overekstremitet hos neurologiske patienter gennem alle faser.
Handsken er forsynet med sensorer på alle fingre, som terapeuten individuelt tilpasser træningen på hvert enkelt fingerled. Samtidig registreres fingrenes bevægelighed og de resterende motoriske færdigheder.
Den medfølgende software registrerer hver øvelse og giver feedback under og efter øvelserne, så sværhedsgraden og intensiteten kan justeres i forhold til patientens progression.
De aktivitetsbaserede øvelser kan udføres både unilateralt og bilateralt med eller uden dynamisk armstøtte, der ophæver tyngden og sikrer armens frie bevægelighed. I øvelserne indgår fysiske objekter, som typisk fremmer ADL-funktioner. Øvelserne medfølger i form af lyd, video, 3D-animationer og interaktive spil.
Handsken giver patienten mulighed for at træne selv i længere tid og dermed øge repetitioner og intensitet som supplement til den generelle fysioterapeutiske træning. Efter udskrivelse kan patienten fortsætte træningen hjemme med Gloreha Lite modellen.
Patienten logger ind via sin egen pc og fortsætter de øvelser, som blev defineret på hospitalet.

Formål

Forskning viser, at patienter efter skade på nervesystemet opnår en højere funktionsevne ved en målrettet og specifik træning i den første tid efter sygdomsdebut. Interventionen skal være aktivitetsrelateret, opgavespecifik, repetitiv og af høj intensitet.

Målgruppe

Er udviklet til genoptræning af patienter med neurologiske lidelser, fx apopleksi eller Parkinson, og patienter med hjerneskade. Handsken benyttes også til genoptræning af bl.a. ortopædkirurgiske patienter og patienter med en mildere grad af spasticitet.

Betydning for borger

Klinisk output:

 • Bibeholder og forbedrer ledbevægelighed.
 • Forhindrer sammenvoksninger, kontrakturer og skader som følge af immobilitet.
 • Reducerer smerter, ødemer og muskelspænding.
 • Fremmer den proprioceptive stimulation.
 • Forbedrer stofskifte, blod- og lymfecirkulation.
 • Vedligeholder afferent input og kropsfornemmelse.
 • Forbedrer koordination og smidighed.
 • Forbedrer griberefleks og pincetgreb.
 • Forbedrer evnen til at bearbejde synsindtryk og rum-/retningssans.
 • Ingen patienter har afvist at bruge produktet.

Betydning for medarbejdere

 • Patienten kan selv- eller gruppetræne. Dermed frigives tid hos medarbejderen til andre patienter.
 • Terapeuten undgår løft af den tunge arm og opnår bedre arbejdsstillinger.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Business Case for Gloreha
Uden Gloreha Lønudgift til fysioterapeut ved genoptræning af 1 patient i 30 dage a 40 min. pr. session
40 min x kr. 3,47 x 30 dage kr. 4.164
I alt pr. patient kr. 4.164
Med Gloreha
(24 min. x kr. 3,47/min x 3 dage)
+ (11 min x kr. 3,47/min x 27 dage) kr. 1.280
Produktafskrivning kr. 672
I alt kr. 1.952
Besparelse i alt pr. patient kr. 2.212

Anskaffelsespris

495.000,- kr.

Forventet levetid

N/A.

Udgifter til evt. montering

Incl. i prisen.

Forventede årlige driftsudgifter

N/A

Stilles der særlige krav?

El/netværk.

Er produktet til personlig brug?

Hver patient bruger ca. 40 min. pr dag = ca. 5-6 patienter/dag.

Er produktet til træning?

I et 30 dages genoptræningsforløb anbefales 40 min pr. dag pr. patient.

Undervisningsbehov

1 dags undervisning af terapeuter + opfølgning efter 14 dage. Alle undersøgelser viser, at produktet er nemt at bruge på 4. dagen i et 30-dages forløb. Ingen patienter har afvist at bruge produktet.

Har produktet tidligere været præsenteret i DK?

Nej - dette er Danmarkspremiere.

Erfaringer

Produktet er fuldt integreret i Italien på hospitaler og rehabiliteringscentre jvf. nedenstående kliniske studier.

Eventuelle cases

Feasibility and efficacy of a robotic device for hand rehabilitation in hemiplegic stroke patients(Clinical Rehabilition).

Changes in skeletal muscle perfusion and spasticity in patients with poststroke hemiparesis treated by robotic assistance (Gloreha) of the hand. (Journal of Physical Medicine).